E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Weet professionals te vinden

| | Weet professionals te vinden | Drietal | 60 minuten

Deze opdracht starten jullie individueel waarna jullie later met zijn drieën verder gaan met de opdracht. Deze overgang staat in de opdracht aangegeven. De ondersteuning van informele zorg rondom mensen met dementie is divers. In deze opdracht gaan we in op zorg, arbeid, dagbesteding en gespecialiseerde voorzieningen. Schrijf deze woorden op het vel papier zoals […]

start

Signaleren en bespreken knelpunten

| | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 12 uit de publicatie Stilstaan om vooruit te komen en beantwoord gezamenlijk de vragen 4, 5 en 10. ‘Stilstaan om vooruit te komen’, Wmo Werkplaatsen, 2015 Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als sociaal werker bij […]

start

Respijtzorg

| | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Lees de casus Dankzij Maison Patrick kan ik blijven wandelen. Dit is een voorbeeld van respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met dementie om de mantelzorger te verlichten. De mantelzorger kan dan tijd maken voor zichzelf, voor hobby’s of bijvoorbeeld werk. Neem vijf minuten de tijd om een mindmap te maken. Schrijf alles op […]

start

Respijtzorg

| | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer K. , zegt […]

start

Overstijgend adviseren en coachen

| | Overstijgend adviseren en coachen | Tweetal | 60 minuten

Door de veranderingen in de zorg verschuift veel ondersteuning van specialistische voorzieningen naar (meer) generalistische buurtteams. Vele professionals zijn werkzaam als generalist. Zeker in complexe vraagstukken rondom dementie en mantelzorg en/of sociale netwerken, is specialistische kennis vereist. De T – shaped professional brengt goed in beeld hoe de generalistisch en specialistisch professional zich tot elkaar […]

start

Levenseinde en wilsbeschikking

| | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees  het volgende artikel uit het AD van 10 mei 2017 : Vijf procent mantelzorgers denkt wel eens aan zelfmoord.   Schrijf minimaal drie dilemma’s op die Karlijn Joling, epidemioloog aan het VUmc, in haar onderzoek schetst. Kunnen jullie begrijpen dat een mantelzorger van iemand met dementie, deze levenseindewens uitspreekt? Geef je argumenten in het […]

start

Levenseinde en wilsbeschikking

| | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees het artikel uit de NRC van zaterdag 17 juni 2017 Verontrustende cultuuromslag rond de zelfgekozen dood Schrijf minimaal vijf dilemma’s op die Boudewijn Chabot, Psychiater voor ouderen en onderzoeker van het zelfgekozen levenseinde, in dit artikel schetst. Bespreek met elkaar de ethische dilemma’s van professionals die werken met mensen die dementeren van wie de […]

start

Knelpunten en beleid in mantelzorgondersteuning

| | Knelpunten en Beleid in mantelzorgondersteuning | Drietal | 120- 180 minuten

Scan de publicatie Samenwerken in de wijk van Movisie (2016) en lees in ieder geval pagina 34 tot en met 37. Sinds 2015 heeft de gemeente een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Op bijvoorbeeld de site van Movisie www.movisie.nl, kun je zien wat er in 2015 allemaal is veranderd in de […]

start

Kennis en vaardigheden van andere professionals

| | Benutten kennis en vaardigheden van andere professionals | Drietal | 90 minuten

Doe ik het wel goed? Je komt als generalist in contact met gezin G. Het gezin bestaat uit vader A, moeder S, drie kinderen en de moeder van A. Het gezin komt uit Eritrea en, op oma na, spreken de gezinsleden goed Nederlands. Vader is met het oudste kind als eerste naar Nederland gekomen, waarna […]

start

Dementie platform

| | Dementieplatform | Drietal | 90 minuten

Op de Twentse boerderij ‘We wonen al zestig jaar op onze boerderij hier op het Twentse platteland’ zegt Jannie. De vrouw van vierentachtig ziet er verzorgd maar moe uit. Ze is samen met haar dochter gekomen. Roberto, Jannie’s man, gaat sinds kort een paar dagen in de week naar een zorgboerderij. Onlangs is bij hem […]

start