E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Inzet van vrijwilligers in een verpleegsetting

| | Inzet van vrijwilligers in een verpleegsetting | Tweetal | 75 minuten

Casus Meneer Bouhaleb woont sinds kort in een verpleeghuis. De zorg thuis werd mevrouw teveel omdat zij zelf fysieke klachten heeft. Ze gaat elke dag naar hem toe, maar ook dat valt haar zwaar. Na diverse gesprekken met de zorgcoördinator, waarin is besproken hoe vrijwilligers mevrouw Bouhaleb kunnen vervangen, stemt mevrouw Bouhaleb in met een […]

start

Het perspectief van het netwerk leren kennen

| | Het perspectief van het netwerk leren kennen | Drietallen | 120 minuten

De kunst van het vragen stellen De organisatie ‘Stichting Mee’ maakt in haar werkwijze : ‘Sociale Netwerk Versterking’ gebruik van de publicatie: ‘De kunst van het vragen stellen’ van Willem Verhoeven (Aarle Rixtel, 2010). Daarin worden vijf typen vragen onderscheiden. Bewustzijnsvragen waaronder de volgende vragen vallen: 1) Concretiserende vragen die de verteller de kans geven […]

start

Heel het Leven

| | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Ken je zelf mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie? Denk aan je werkplek, stages of aan mensen uit je omgeving. Neem voor deze opdracht deze persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in gedachten. Wat is jouw indruk van de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Het […]

start

Heel het Leven

| | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Ken je zelf mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie? Denk aan je werkplek, stages of aan mensen uit je omgeving. Neem voor deze opdracht deze persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in gedachten. Bekijk de film: ‘Heel het Leven‘  waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking ‘Heel het […]

start

De kunst van het vragen stellen en wederzijdsheid

| | De kunst van het vragen stellen en wederzijdsheid | Tweetal | 60 minuten

De kunst van het vragen stellen De organisatie ‘Stichting Mee’ maakt in haar werkwijze: ‘Sociale Netwerk Versterking’ gebruik van de publicatie: ‘De kunst van het vragen stellen’ van Willem Verhoeven (Aarle Rixtel, 2010). Daarin worden vijf type vragen onderscheiden. Bewustzijnsvragen waaronder de volgende vragen vallen: 1) Concretiserende vragen die de verteller de kans geven om […]

start

Criteria van mantelzorgers bij het inzetten informele zorgers

| | Criteria van mantelzorgers bij het inzetten informele zorgers | Individueel | 120 minuten

Kijk op de site Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld  Snuffel de site globaal door. Ga op zoek naar een mantelzorger van iemand met dementie. Misschien ken je iemand, maar je kunt ook kijken of je een mantelzorger mag spreken in een verpleeghuis of bij een dagbesteding. Je gaat nu achterhalen wat de ervaringen zijn met […]

start

Burgervriendschappen

| | Burgervriendschappen | Tweetallen | 45 minuten

Bekijk via de link de powerpoint en de onderliggende lezing over burgervriendschappen Burgervriendschappen….wiens zorg is dat? Gijs Wanders (2015). Gezichten van dementie. Zwolle: WBOOKS Je ziet in een van de dia’s de verschillende inzet van ondersteuning. Bekijk die dia goed. Maak nu een koppeling met de besproken perspectieven namelijk: het overheidsperspectief, het samenlevingsperspectief, het professioneel […]

start

Betekenisvolle activiteiten

| | Betekenisvolle activiteiten | Drietallen | 60 minuten

Casus Desi ‘Af ent toe ga ik langs bij mijn oma. Mijn vader doet iedere week de boodschappen en regelt de financiën. Om hem te ontlasten en om mijn oma te zien probeer ik ook regelmatig langs te gaan. Ik heb mooie herinneringen aan vroeger. Toen gingen we iedere zondag bij haar langs. Ze had […]

start

Bespreken van vrijwillige inzet

| | Bespreken van vrijwillige inzet | Drietallen | 60 minuten

  Bij het ‘Verlichten’ van de mantelzorger of het netwerk kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met degene met dementie. De mantelzorger heeft dan even vrijaf. Dit wordt respijtzorg genoemd.Ga ieder individueel op zoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente waar je zelf woont. In Utrecht is dat bijvoorbeeld  […]

start

Advies geven aan naaste(n)

| | Advies geven aan naaste(n) | Individueel | 75 minuten

Casus Mevrouw van Dijk Al jaren ben je als persoonlijk begeleider betrokken bij mevrouw Van Dijk. In eerste instantie was haar vraag om ondersteuning te krijgen bij het voeren van een eigen huishouden. Ze kreeg steeds meer moeite met persoonlijke verzorging, het zelfstandig doen van boodschappen en het omgaan met fysieke achteruitgang. Je hebt haar […]

start