E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Lotgenotencontact

| | Lotgenotencontact | Individueel of in twee-drietallen. | 60 minuten

Je gaat op zoek naar groepen ervaringsgenoten en wijst de mantelzorger hierop. Op deze website vind je informatie over lotgenotencontacten ook wel ervaringsgenotengroep genoemd. Lees dit zorgvuldig door.  Wat is kenmerkend voor een lotgenotencontact? Ga ook op zoek naar andere plekken waar deze groepen samen komen. Breng je bevindingen samen in een kort verslag. Sommige […]

start

Ervaringskennis

| | Ervaringskennis | Twee- of drietallen | 90 minuten

Je herkent in een filmpje of in een casus de ervaringskennis van de mantelzorger. Je gaat op zoek naar de gewenste situatie waarin de mantelzorger vorm kan geven aan een eigen leven naast de zorg. Bekijk hiervoor een film over mantelzorgers die samenkomen rondom het thema werk en een fragment over de ervaringen van mantelzorgers. Door gebruik te […]

start

Eigen proces van de mantelzorger

| | Eigen proces van de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 60 minuten

Casus Hadassa Hadassa vertelt: ‘Mijn moeder [75 jaar] is al 15 jaar weduwe. Ze heeft zich dapper staande gehouden terwijl haar zussen allemaal nog in Turkije wonen. Maar nu wordt moeder zelf ook ouder. Ze vergeet weleens iets. Laatst was ze aan het koken en waren de rijst en groenten al bijna klaar, terwijl het […]

start

De mate van zelfredzaamheid

| | De mate van zelfredzaamheid | Tweetallen | 90 minuten

Het actieprogramma “Professionalisering Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening’ (W&MD) heeft in 2013 een handreiking vastgesteld met competenties Maatschappelijke ondersteuning. Hierin is een klein, maar helder plaatje geïntroduceerd waarin de cliënt ingedeeld wordt op de mate van zelfredzaamheid. De ondersteuning van de sociale professional sluit hierop aan in de mate waarin er lichte tot zware hulp en […]

start

Combineren van de zorgtaak met overige bezigheden

| | Combineren van de zorgtaak met overige bezigheden | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

Mantelzorgers willen naast de mantelzorgtaak ook een eigen leven hebben met vrienden, hobby’s of werk. Hoe is dat te combineren en welke vaardigheden hebben mantelzorgers nodig om dit te organiseren? Kies een van de films uit de lijst met beschikbare en relevante films.  Bekijk die film. Je gaat naar deze website. Beeld je in dat […]

start

Casemanagement

| | Casemanagement | Twee- of drietallen | 45 minuten

Ronnie (74) is geboren in Suriname maar woont sinds zijn studententijd in Nederland. Hij heeft er een gezin gesticht met Philomena (68), die wel in Nederland is geboren. Hun drie kinderen zijn inmiddels zelfstandig . Ronnie en Philomena verhuizen naar een bovenwoning in de middelgrote stad waar ze al die jaren woonden. In eerste instantie […]

start