E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Vrijwilligerswerk in de verpleeghuiszorg

hbo | Vrijwilligers | Individueel | 90 minuten

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep. Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving…

start

Veranderende relaties

hbo | Veranderende relaties | Drietallen | 60 minuten

Bekijk het filmpje: zie: 'Films', waarin Casemanager Dementie Martha Derksen, vertelt over veranderende rollen en relaties bij dementie. Je kunt aanvullend gebruik maken van: Dementie.nl 'Veranderende relaties bij dementie' Naast geliefden en kinderen hebben ook anderen uit het netwerk ermee te maken dat hun relatie en rol tot degene met dementie verandert.…

start

Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers

hbo | Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers | Individueel | 75 minuten

Ga op internet op zoek naar informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Dat mogen regionale, maar ook landelijke organisaties zijn. Maak van tenminste twee gevonden organisaties een analyse van de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger cq de bemiddeling. Gaat het bijvoorbeeld om kortdurende of langdurende vrijwillige ondersteuning; gaat het om lichte…

start

Sociale steun

hbo | Sociale steun | Individueel | 30 minuten

De Roos en Van Dinther (2011) benoemen vijf vormen van sociale steun: emotionele, instrumentele en informatieve ondersteuning, waardering en gezelschap. Zij stellen dat de sociale ondersteuning bij mensen met een chronische ziekte vaak een mengelmoes van deze aspecten is. In hoeverre zijn deze vijf vormen van sociale steun in jouw leven aanwezig?…

start

Plan voor de toekomst

hbo | Plan voor de toekomst | Individueel | 120 minuten

Casus Aart (63) en Geesje (62) zijn al 35 jaar samen gelukkig. Een zegening, noemen ze het zelf, dat ze elkaar gevonden hebben. Hun drie kinderen wonen niet in de buurt, maar komen regelmatig bij hen langs met de kleinkinderen. Niet in de minste plaats omdat zij fijne herinneringen hebben aan hun…

start

Methoden en instrumenten

hbo | Methoden en instrumenten | Individueel | 75 minuten

In de publicatie: Aan de slag met sociale netwerken (Movisie, 2014)  zie je de 44 bekendste instrumenten en methoden in socialenetwerkversterking.Ook op de site: Zorg voor beter - scholing, zie je tal van werkwijzen en e-learnings staan. Blader de publicaties globaal door en kies drie instrumenten en drie methoden die jou het meest aanspreken.…

start

Mantelzorgers met een migratieachtergrond en de inzet van vrijwilligers

hbo | Culturele diversiteit, vrijwilligers | Individueel | 60- 120 minuten

Je bent nu al een paar keer bij het echtpaar Tahiri geweest. Meneer en mevrouw wonen nu zo’n 40 jaar in Nederland. Ze hebben een fijne woning en hun dochter Khadija woont in dezelfde buurt. Meneer Tahiri heeft zijn hele leven hard gewerkt en heeft een pensioen waar het echtpaar van kan…

start

Inzet van vrijwilligers in een verpleegsetting

hbo | Inzet van vrijwilligers in een verpleegsetting | Tweetal | 75 minuten

Casus Meneer Bouhaleb woont sinds kort in een verpleeghuis. De zorg thuis werd mevrouw teveel omdat zij zelf fysieke klachten heeft. Ze gaat elke dag naar hem toe, maar ook dat valt haar zwaar. Na diverse gesprekken met de zorgcoördinator, waarin is besproken hoe vrijwilligers mevrouw Bouhaleb kunnen vervangen, stemt mevrouw Bouhaleb…

start

Het perspectief van het netwerk leren kennen

hbo | Het perspectief van het netwerk leren kennen | Drietallen | 120 minuten

De kunst van het vragen stellen De organisatie ‘Stichting Mee’ maakt in haar werkwijze : 'Sociale Netwerk Versterking' gebruik van de publicatie: ‘De kunst van het vragen stellen’ van Willem Verhoeven (Aarle Rixtel, 2010). Daarin worden vijf typen vragen onderscheiden. Bewustzijnsvragen waaronder de volgende vragen vallen: 1) Concretiserende vragen die de verteller…

start

Heel het Leven

hbo | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Ken je zelf mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie? Denk aan je werkplek, stages of aan mensen uit je omgeving. Neem voor deze opdracht deze persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in gedachten. Wat is jouw indruk van de regierol van de mantelzorger in het organiseren van…

start