E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Aarzeling van de mantelzorger

MBO | Aarzeling van de mantelzorger | Drietal | 60 minuten

In deze opdracht gebruik je onderstaande casus. Pauline en Steven hebben 3 jongvolwassen kinderen waarvan er 2 op kamers wonen. Zij hebben sinds 6 jaar 2 jonge adoptiekinderen uit Brazilië in hun gezin opgenomen. Steven krijgt op weg naar zijn werk een ernstig ongeluk waarbij hij hersenletsel oploopt. De eerste weken in het ziekenhuis draait […]

start

Meten is weten

MBO | Signaleringsinstrumenten | Tweetal | 45 minuten

Bij mantelzorgers wordt vaak gekeken naar hoe zij de zorgtaken ervaren. Dat betekent ook dat de belasting gemeten wordt. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om die belasting bij mantelzorgers te meten. Bekijk in de toolbox op deze site de veel gebruikte signaleringsinstrumenten. Bestudeer ze zorgvuldig. Geef antwoord op de volgende vragen en geef je argumenten: […]

start

Brusjes

MBO | Brusjes | Drietal | 60 minuten

Lees en leef je in in de volgende casus: De familie Koska is op vakantie in de Italiaanse Alpen met het hele gezin. Vader, moeder en drie puberkinderen (Maja, Nika en Danilo). Zoon Danilo (18) gaat geregeld een eind fietsen in de vroege ochtend. Soms samen met zijn vader maar ook geregeld alleen. Op een […]

start

Rouwprocessen

MBO | Rouwprocessen | Tweetallen | 45 minuten

Mantelzorgers van mensen met NAH maken mogelijk ook een rouwproces door. Een proces van rouw terwijl er iemand er nog is noemt men ‘levend verlies’ (Hersenletsel-uitleg, 2018). bron: Hersenletsel-uitleg, 2018  Lees de bovenstaande tekst helemaal via:Hersenletsel-uitleg: ‘Ermee omgaan; rouw bij NAH levend verlies’. Noteer tijdens het lezen tien steekwoorden die volgens jou horen bij levend […]

start

Casemanager

MBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start

Eigen leven van de mantelzorger

MBO | Eigen leven van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Op een dag vang je een gesprek op tussen een moeder en haar dochter. De moeder (64) verzorgt haar partner (69) met hersenletsel. Moeder doet dit sinds 6 jaar. Ze doet het allemaal naast haar baan, twee dagen in de week. Haar vriendinnen ziet ze nog zelden en ook de Franse les waar ze jaren […]

start

Wegvallen van de mantelzorg

MBO | Wegvallen van de mantelzorg | Individueel | 45 minuten

Zoek op minimaal 3 sites wat een beroerte is. Vergelijk de informatie van de 3 sites. Is de informatie overeenkomstig? Bron Hartstichting   Lydia zorgt al 10 jaar voor haar man Dennis. Samen hebben ze 3 kinderen die inmiddels uit huis zijn en in de stad studeren. Dennis heeft 10 jaar geleden een hersenbloeding gekregen. […]

start

Herstel

MBO | Herstel | Tweetal | 45 minuten

  Bekijk de casus van Monique. Waarin herken je aspecten van (levend) verlies bij Monique en haar naasten?   Een term die veel wordt gebruikt in de psychische gezondheidszorg is herstel. Bij herstel gaat om het terugvinden van een betekenisvol leven in een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid. Bespreek hoe jullie […]

start

Mantelzorg en kinderen

MBO | Mantelzorg en kinderen | Tweetal | 60 minuten

Lees de strip ‘Rechtvaardigheid’ in het document ‘Draai het eens om’ van Movisie en Expertisecentrum Mantelzorg. Je ziet hier hoe een moeder worstelt met de invulling van haar moederrol. Wanneer één van de kinderen NAH heeft, gaat daar vaak veel aandacht naartoe. De andere kinderen zijn gezond en kunnen meehelpen, maar hebben ook recht op […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Drietal | 60 minuten

  De familie woont nu 5 jaar in Nederland. De jaren in oorlog in hun land Syrië heeft een enorme impact op hun leven. Nog steeds. Gelukkig hebben ze recent een verblijfsstatus gekregen.  De drie kinderen gaan inmiddels naar school, moeder heeft werk in de administratie en vader werkt als vrijwilliger bij een buurtcentrum. Gaat […]

start