E-learning Informele Zorg

Betrokkenheidsmodel

KerntaakHerkennen
Competenties-Hanteert structureel een vragende houding om te kunnen herkennen in hoeverre de gevolgen van het NAH, karakter en de omgeving, de situatie complex kunnen maken voor de naaste(n) en weet hier een vervolg aan te geven. Heeft veel kennis van NAH: de zichtbare en onzichtbare gevolgen en kan die kennis overbrengen o.a. door praktische voorbeelden te geven.
OnderwerpBetrokkenheidsmodel
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel of tweetal
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Bekijk de video:  ‘Cyrus en de dagbesteding’

Je ziet aan het begin van de video dat Cyrus geholpen wordt door de professional om  muziek te gaan luisteren. Cyrus heeft dus een hersenletsel als gevolg van een geweldsdelict en een CVA.

2. Welke gevolgen denk je te herkennen in Cyrus’ gedrag? Schrijf minimaal 3 gevolgen op. Welke consequenties heeft dat voor de omgang met Cyrus?

 

3. Beantwoord nu ook de volgende vragen:

  • Wat denk je bij de wijze waarop de professional deze activiteit aanbiedt?
  • Hoe helpt het Cyrus gericht naar de muziek te luisteren?
  • Zou jij het anders aanpakken?
    • Zo nee, wat spreekt je aan in de aanpak zoals door de professional in de video?
    • Zo ja, Hoe zou jij het aanpakken?

 

4. Bekijk nu ook de introductievideo. Er wordt in die video uitleg gegeven over het betrokkenheidsmodel.