E-learning Informele Zorg

De stille kracht

KerntaakHerkennen
Competenties-De professional ziet ervaringskennis als een belangrijke bron van kennis. Heeft oog voor rouwprocessen, toont begrip en geeft er woorden aan. Weet signaleringsinstrumenten om stress bij mantelzorgers te meten, adequaat in te zetten.
OnderwerpDe stille kracht
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
NiveauHBO
 1. Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ helemaal en let daarbij met name op de scènes waar Nouzha in beeld is.
 • Wat valt je op aan haar gedrag?
 • Denk je dat Nouzha een ervaringsdeskundige is? Kijk op: ‘de Ervaringsdeskundige’
 • Denk je dat Nouzha kan spelen? Beargumenteer je antwoord.
 1. Aan het einde van de video zie je dat Nouzha blijft dralen tot de anderen weg zijn. Ze vraagt aandacht van de sociaal werker voor zichzelf. Dit beeld is een cliffhanger.

Wat denk je dat Nouzha met de sociaal werker wil delen? Je mag fantaseren.

 1. We weten dat Nouzha jong is en dat ze graag een normaal leven had geleid. Maar haar leven is anders gelopen nu ze voor haar man moet zorgen. Elke dag, 24/7, heeft ze die verantwoordelijkheid. Ze vertelt de sociaal werker dat ze daar verdriet om heeft, moe is en weinig zin in het leven ervaart. Door in de ontmoetingsgroep te zijn merkt ze dat de anderen het ook niet makkelijk hebben, maar dat zij in ieder geval tijd en ruimte voelen om te kunnen ontspannen. Dat is confronterend voor haar.
 • Wat betekent rouwen in deze situatie eigenlijk?
 • Hoe kan de sociaal werker non-verbaal reageren op haar gevoelens van rouw?
 • Hoe kan de sociaal werker verbaal reageren op haar gevoelens van rouw?
 • Waar denk je dat Nouzha behoefte aan heeft?
 1. Bekijk de Caregiver Strain Index.  Welke vraag in deze lijst helpt je bij het leren herkennen van rouwprocessen?  Op welke manier kan dat behulpzaam zijn bij het samen zoeken naar manieren om meer te ontspannen?
 1. Welke activiteiten zou jij kunnen bedenken om Nouzha aan te reiken? Werk 2 activiteiten uit op: benodigde locatie, materialen, instrumenten, richtlijnen, alleen of in een groepje.