E-learning Informele Zorg

De stille kracht

KerntaakHerkennen
Competenties-Heeft oog voor rouwprocessen en toont begrip. Heeft kennis van signaleringslijsten om de stress bij mantelzorgers te meten.
OnderwerpDe stille kracht
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd60 minuten
NiveauMBO
  1. Ga naar de video ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ . Bekijk de video helemaal. Bekijk daarna de video nogmaals maar dan alleen de scene waarin Nouzha in beeld is.
  • Wat valt je op aan haar gedrag?
  • Denk je dat ze zich verbindt? Bedenk bij je antwoord (ja of nee) waardoor en in welke scene dat herkenbaar is.
  • Welke momenten in de activiteiten kan ze zich ontspannen?
  • Denk je dat Nouzha kan spelen? Beargumenteer je antwoord.
  1. Aan het einde van de video zie je dat Nouzha blijft dralen tot de anderen weg zijn. Ze vraagt aandacht van de sociaal werker voor zichzelf. Dit beeld is een cliffhanger.

Wat denk je dat Nouzha met de sociaal werker wil delen? Heeft dat te maken met haar ervaringen in de groep? Heeft ze zich geconfronteerd gevoeld? Merkt ze dat ze niet mee kan komen in het creatief spel? Bij deze opdracht mag je erop los fantaseren. Gewoon je fantasie laten stromen. Schrijf dat puntsgewijs op.

  1. We weten dat Nouzha jong is en dat ze graag een normaal leven had geleid. Maar haar leven is anders gelopen nu ze voor haar man moet zorgen. Elke dag, 24/7, heeft ze die verantwoordelijkheid.

Ze vertelt de sociaal werker dat ze daar verdriet om heeft, moe is en weinig zin in het leven ervaart. Door in de ontmoetingsgroep te zijn merkt ze dat de anderen het ook niet makkelijk hebben, maar dat zij in ieder geval tijd en ruimte voelen om te kunnen ontspannen. Dat is confronterend voor haar.

  • Hoe kan de sociaal werker reageren op de gevoelens van rouw?
  • Waar denk je dat Nouzha behoefte aan heeft?

Bekijk in de toolbox de signaleringslijsten. Zoek met name de CSI op, de Care Givers