E-learning Informele Zorg

Een goede vriend

KerntaakHerkennen
Competenties-Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet.
OnderwerpEen goede vriend
WerkvormToepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Bekijk de video: ‘Cyrus en de dagbesteding’ Je ziet dat Cyrus door zijn vriend Yorgios wordt gebracht en gehaald. Yorgios blijft niet op de dagbesteding om mee te doen met de activiteiten. Zou je je kunnen voorstellen dat Yorgios wel blijft? Hoe zou de professional hem kunnen ontvangen en betrekken bij de activiteiten? Bespreek 3 manieren waarop dat zou kunnen.

   

  1. De betrokkenheid van de vriend is bijzonder. Hij wil graag dat het goed gaat met Cyrus. Dat hij zich vermaakt en geniet. Lees het volgende artikel over: ‘Het belang van het sociale netwerk’.

  Maak (individueel)  een elevator pitch van 1,5 minuten waarin je de kern van dit artikel benoemd. Lees die aan elkaar voor.

   

  1. Yorgios en de professional hebben een kort gesprekje waarin Yorgios aangeeft dat hij zich zorgen maakt over het feit dat Cyrus steeds in slaap valt. De professional luistert goed en geeft aan dit te zullen oppakken.

  Vind je dat de professional de betrokkenheid van de vriend oppakt? Zo ja, waarin zie je dat? Zo nee, wat zou de professional hebben kunnen doen om Yorgios zelf meer aandacht te geven?

4. Even later zie je in de video dat de twee professionals met elkaar van gedachten wisselen. Floris bedenkt dat hij een playlist kan maken om met Cyrus te bespreken. Dat lijkt een goed idee om de activiteit meer passend te maken. Jullie hebben met Cyrus kennis gemaakt. Maak zelf eens een playlist voor hem, rekening houdend met zijn achtergrond en met zijn muziekvoorkeur. De lijst moet minimaal 5 items hebben.

5. Op het laatst zie je dat er meer contact is tussen Cyrus en Floris. Dat komt niet alleen doordat de muziek beter afgestemd is. Het komt ook doordat Floris nu actief meeluistert en kijkt hoe Cyrus erop reageert. Je kunt dit zien als een houding die ‘present’ is. Bestudeer de korte tekst over de : presentiebenadering

6. Vertel elkaar wat kenmerkend is voor “present’ zijn. Vind je dat de professional (Floris) in dit fragment present is? Zo ja, in welk gedrag zie je dat? Zo nee, wat mis je?

Stel, jij was de professional bij Cyrus op de dagbesteding, hoe zou jij de presentiegedachte vorm geven? Wissel je ideeën uit.

Zie je kansen om vriend Yorgios hierbij te betrekken? Noem 3 kansen.