E-learning Informele Zorg

Energie krijgen

KerntaakVerlichten
Competenties-Maakt de mantelzorger attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten (zoals gespreksgroepen georganiseerd door Steunpunten Mantelzorg). Maakt de mantelzorger attent op de mogelijkheden van domotica, apps, facebook groepen en overige digitale middelen.
OnderwerpEnergie krijgen
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauMBO
  1. Bekijk de video: ‘Mantelzorgers in een storingsproces’

Je ziet dat de vrouw, Jelke,  als zij haar balans zoekt met de paal in het zand, vrij snel een koppeling maakt met haar thuissituatie. Ze komt eigenlijk niet aan spelen toe. Ze ontdekt dat ze veel te veel in haar eentje doet.  De man, Tieu, geeft verschillende keren aan dat hij zo moe is.


“Ik ben zo moe…”

Deze mantelzorgers blijken alles zelf, in hun uppie te doen. Dat kost hen een boel energie. Lees in de volgende tekst wat de gevolgen daarvan kunnen zijn:

 

Als we over ‘energie’ schrijven, doelen we op de motivatie en innerlijke kracht om iets te doen. Dit uit zich ook in lichamelijke en psychische conditie en dat is ook logisch: als je lekker in je vel zit en je energiek voelt, gaat alles makkelijker en sneller. Je hebt een zonniger kijk op de wereld en kan makkelijker met tegenslag omgaan. Tegelijkertijd kan je tegen dezelfde taken huizenhoog opzien als je moe bent. Energie gaat dus ook om de gedrevenheid om iets tot stand te kunnen brengen. Vergelijk het maar met het beeld van een speelgoedkonijntje met een batterij in zijn rug die op een trommel slaat. Als de batterij bijna leeg is, hapert de trommelaar nog wat voordat hij uitvalt. Maar bij een opgeladen batterij wordt er luid en aanstekelijk getrommeld.

 

Bron: Witteveen & Kruijswijk. De energie van de mantelzorger.  In: SRH handboek, 2019

 

Hoe zouden deze twee mantelzorgers nu meer energie kunnen krijgen?

2. Bedenk een activiteit waarin ze niet afzonderlijk maar juist sámen werken en elkaar kunnen helpen. Je mag deze activiteit samen verzinnen. Hoe stel je je voor dat de energie gaat stromen? Denk aan het herkennen/ samen in beweging komen/ ideeën bedenken.

3. Dit zou een begin kunnen zijn van een groep Ervaringsgenoten (mantelzorggroep). Welke sociale media zijn er al voor mantelzorgers? Ga op zoek en noem minimaal 3 apps/domotica. Hoe zou je gebruik kunnen maken van sociale media om deze (toekomstige) groep mantelzorgers een sterkere verbinding met elkaar te laten maken?  Maak het heel concreet: HOE wil je dat inzetten?