E-learning Informele Zorg

Groep Jonge Mantelzorgers

KerntaakVerlichten
Competenties-Weet hoe te handelen in situaties rond NAH waarbij kinderen zijn betrokken en verwijst zo mogelijk door. Kent de sociale kaart waar het gaat om de ondersteuning van ervaringsgenoten zoals gespreksgroepen.
OnderwerpGroep Jonge Mantelzorgers
WerkvormToepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Bekijk de video:  ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ die staat onder de button Homo Ludens.

In het begin van de video zie je de sociaal professional binnen komen. Ze heeft een pak koekjes bij zich, die ze op tafel legt.

Ga terug naar dat fragment en luister goed naar wat de sociaal professional erbij zegt.  Bespreek met elkaar welk signaal de sociale professional geeft met dit gebaar en deze tekst. Wat denk je dat de intentie is van deze werker? Hoe zou je die intentie anders kunnen vormgeven?

  1. Het doel van de groep voor jonge mantelzorgers is dat zij gaan uitwisselen over hun thuissituatie. Bekijk het gedeelte van de video tot en met de beelden van het natuurgebied.
  2. Wat doet de sociale professional om deze uitwisseling te stimuleren? Noem in ieder geval 2 uitspraken en 2 gedragingen van de sociaal werker.
  3. Vinden jullie dat de uitwisseling op gang komt? Zo ja, waarin is dat te herkennen? Zo nee, wat belemmert de uitwisseling?
  4. Wat zou, volgens jullie, het plezier in de uitwisseling bevorderen? Bedenk een paar mogelijkheden en bespreek die met elkaar.
  5. Kies een van de door jullie gevonden mogelijkheden en werk die uit in concrete handelingen. Bedenk dat jij de sociale professional bent en met deze groep gaat werken.
  6. Bekijk nu het gedeelte van de video waar de groep in het natuurgebied is. Je ziet dat de sociale professional een van de meiden vraagt om te gidsen. Welk signaal geeft ze nu aan de groep? Wat gebeurt er in de rollenverdeling? Ontstaat er plezier? Zo ja, door welke actie denk je?