E-learning Informele Zorg

Groep Jonge Mantelzorgers

KerntaakVerlichten
Competenties-Heeft gerichte aandacht voor de kinderen van een ouder met NAH. Maakt de mantelzorger attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten zoals gespreksgroepen.
OnderwerpGroep Jonge Mantelzorgers
WerkvormToepassen
SamenstellingDrietal
Tijd60 minuten
NiveauMBO
  1. Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ die staat onder de button Homo Ludens.

In het begin van de video zie je de sociaal professional binnen komen. Ze heeft een pak koekjes bij zich, die ze op tafel legt.

Ga terug naar dat fragment en luister goed naar wat de sociaal professional erbij zegt.  Bespreek met elkaar welk signaal de sociale professional geeft met dit gebaar en deze tekst. Je mag er van alles van vinden, maar deel het wel met elkaar.

  1. Het doel van de groep voor jonge mantelzorgers is dat zij gaan uitwisselen over hun thuissituatie. Bekijk het gedeelte van de video tot en met de beelden van het natuurgebied.
  2. Wat doet de sociale professional om deze uitwisseling te stimuleren? Noem in ieder geval 2 uitspraken en 2 gedragingen van de sociaal werker.
  3. Vinden jullie dat de uitwisseling op gang komt? Zo ja, waarin is dat te herkennen? Zo nee, wat belemmert de uitwisseling?
  4. Wat zou, volgens jullie, het plezier in de uitwisseling bevorderen? Bedenk een paar mogelijkheden en bespreek die met elkaar.
  5. Bekijk nu het gedeelte van de video waar de groep in het natuurgebied is. Wat is er veranderd in de uitwisseling? Is er nu meer sprake van plezier? Waardoor komt dat denken jullie? Benoem in ieder geval 3 redenen.