E-learning Informele Zorg

Moeder en mantelzorg, een dilemma?

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en dilemma’s bespreekbaar maken.
OnderwerpMoeder en mantelzorg, een dilemma?
WerkvormErvaren en reflecteren
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Bekijk de video:   ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma? ‘

Schrijf in je eigen woorden het dilemma van deze moeder in maximaal ½ A4.

Lees daarna de teksten aan elkaar voor en vergelijk ze met elkaar. Wat komt overeen?

 

  1. Geeft deze moeder / mantelzorger haar dilemma vorm in beeldend materiaal?

Merk je dat ze zich verbindt met haar eigen dilemma? Zo ja, hoe zie je dat? Zo nee, wat mis je in de expressie (expressie zowel in het beeld als in haar gedrag)?  Geef minimaal 3 argumenten.

Heb je het idee dat deze moeder / mantelzorger iets aan haar dilemma wil veranderen? Beargumenteer je antwoord.

  1. In een intervisievergadering breng je deze casus in. Je vraagt je collega’s : “Hoe kan ik deze mevrouw helpen om uit de patstelling te komen? Zolang de zoon bij haar woont heeft ze immers de taak van moederen maar ook mantelzorgen”. Stel jij nam deel aan die intervisiebijeenkomst, welke vragen zou je stellen. Welke richting zou je het gesprek op sturen?
  1. Je hebt nu meer grip op het dilemma van de moeder / mantelzorger. En je weet ook welke richting je op wilt met je begeleiding.  Omdat de moeder van beeldend werken houdt, ga je haar stimuleren om haar dilemma daarin vorm te geven.
  2. Welke van de onderstaande activiteiten kunnen deze moeder/ mantelzorger helpen om haar dilemma verder te verdiepen: je mag meerdere activiteiten kiezen,  maar verklaar je keuze.
  • maak een beer of een roos en vergroot de zachtheid en de stekeligheid;
  • maak de figuur van de zoon (nu zwart en zwak) nogmaals, maar dan veel sterker;
  • ga aan het werk met het thema ‘loslaten’ en druk dat uit in hout/ steen of ijzer;
  • zoek in de natuur (bijvoorbeeld een bos) een materiaal waarin je je dilemma herkent;
  • troost jezelf met een zelfgemaakt kussen van heel zacht materiaal (watten, wol,fluweel).