E-learning Informele Zorg

Moeder en mantelzorg, een dilemma?

KerntaakHerkennen
Competenties-Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen, dilemma’s signaleren en met collega’s communiceren.
OnderwerpMoeder en mantelzorg, een dilemma?
WerkvormErvaren en reflecteren
SamenstellingTweetal of drietal
Tijd45 minuten
NiveauMBO
  1. Bekijk de video: ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma? ‘

Schrijf in je eigen woorden het dilemma van deze moeder in maximaal ½ A4.

Lees daarna de teksten aan elkaar voor en vergelijk ze met elkaar. Wat komt overeen?

 

  1. Geeft deze moeder / mantelzorger haar dilemma vorm in beeldend materiaal?

Merk je dat ze zich verbindt met haar eigen dilemma? Zo ja, hoe zie je dat? Zo nee, wat mis je in de expressie?  Geef minimaal 2 argumenten.

Heb je het idee dat deze moeder / mantelzorger iets aan haar dilemma wil veranderen? Beargumenteer je antwoord.

  1. Je collega’s spreken in de pauze over de situatie van deze moeder. In bovenstaande opdrachten heb je geleerd over hoe deze moeder dilemma’s ervaart en vorm geeft. Wat wil je daarover met je collega’s delen?
  1. Welke van de onderstaande activiteiten kunnen deze moeder/ mantelzorger helpen om haar dilemma verder te verdiepen? Verklaar je keuze.
  • maak een beer of een roos en vergroot de zachtheid en de stekeligheid;
  • maak de figuur van de zoon (nu zwart en zwak) nogmaals, maar dan veel sterker;
  • ga aan het werk met het thema ‘Loslaten’ en druk dat uit in hout/ steen of ijzer.