E-learning Informele Zorg

Primair vormgeven

KerntaakVersterken
Competenties-Kan informatie geven over de specifieke beperking en gedragskenmerken van NAH en hoe daar adequaat mee om te gaan. Helpt het netwerk bij het bedenken van betekenisvolle activiteiten.
OnderwerpPrimair vormgeven
WerkvormToepassen
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Bekijk de video:  ‘Jessie’s verjaardag’
  2. Bestudeer met name het gedrag van de man. Hij heeft een traumatisch hersenletsel als gevolg van een fietsongeluk. Welke initiatieven komen vanuit hemzelf? In welk gedrag is dat te herkennen? Noem minimaal 5 momenten (in de video) waarin hij initiatief neemt.

 

3. Lees nu (zie ook instructievideo) wat primaire en wat artistieke vormgeving betekent.

‘In Primaire vormgeving gaat het om een heel basaal spel waarin het gaat om het fysieke  aanraken van het materiaal. Je bent bijvoorbeeld in de zandbak, je beweegt op muziek, je stampt met je laarzen door de plassen,je ruikt aan een bloemenstruik. Je kunt de tijd kwijtraken, er hoeft niets iets gemaakt te worden, het is zoals het zich voordoet. Het gaat om de herhaling van de handelingen.’ In Artistieke vormgeving gaat het om een individuele expressie. Wat je doet en maakt is uniek. Je bent op zoek naar vormen en materialen die horen bij de unieke expressie. Deze vormgeving is het meest kunstzinnig van alle. Je kunt er ook een gesprek over voeren waarin je uitlegt wat precies je bedoeling was.

 

4. Je kijkt zowel naar de man als naar de mantelzorger.  Ga na welk gedrag past in de categorie ‘primaire vormgeving’ en welk in de categorie ‘artstieke vormgeving’.

 

5. Wat vraagt het niveau van vormgeven (primair) van de man van zijn naaste(n)?

6. Je ziet dat de man vaak volgend is. Zijn vorm van hersenletsel heeft als gevolg dat hij niet goed situaties kan overzien. Dus een idee hebben, plannen maken en daar vorm aan geven, moet vooral van anderen komen.

7. De vraag nu is: Hoe blijven andere betrokken en actief in het aanreiken van activiteiten?

Bedenk 5 redenen waardoor mensen het fijn zouden kunnen vinden om met deze man om te gaan en iets met hem te ondernemen. Laat je fantasie er maar op los!

8. Hoe kan de professional de naaste(n) ondersteunen in het doen van activiteiten met de man? Hoe kan de professional de naaste(n) gemotiveerd houden?

9. Vind je dat de professional ideeën moet aanreiken? Geef argumenten voor je antwoord.