E-learning Informele Zorg

Stereotiepe vormgeving

KerntaakVersterken
Competenties-Kan het herstelproces van de mantelzorger ondersteunen. Zet de mantelzorger aan om eigen oplossingen voor het persoonlijke en sociale herstel te vinden en faciliteert daarin.
OnderwerpStereotiepe vormgeving
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
NiveauMBO
  1. Bekijk de video ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma?’ https://stream.hu.nl/players/m5APVlRg-pqjetWCJ.html

Deze video is bedoeld om een beeld te geven bij stereotiep werken. In de introductiefilm heb je uitleg gekregen over dit niveau van werken.

‘In stereotiepe vormgeving stel je doelen. Je wilt iets bereiken. Vaak is het imitatiespel. Dus dat je iets namaakt, iets doet wat je ergens hebt gezien en dat als inspiratie dient. Je wilt wel eigenzinnig zijn en er een draai aan geven, maar je werkt stapsgewijs en gebruikt daar standaarden voor. Je draagt bijvoorbeeld een gedicht voor, of je snoeit de bomen zoals het hoort, je bouwt een muurtje van cementblokken, je doet een play-back show in zang en dans.’

2. Wanneer je nu kijkt naar de wijze van werken van deze moeder: wat herken je van het stereotiepe werken? Noem minimaal 3 kenmerken.

3. Je hebt nu nagedacht over de werkwijze van deze moeder. Deze vraag gaat over het product. Kijk eens goed naar de poppetjes. Schrijf voor beide beelden op wat je opvalt.  Vind je dit een stereotiep beeld? Beargumenteer je antwoord.

 

4. Welke vragen zou jij de mantelzorger willen stellen over haar product? Formuleer minmaal twee vragen. Hoe zouden die vragen de moeder/mantelzorger kunnen helpen bij het herstelproces?

5. Je mag voor elk poppetje iets kiezen om het beeld te versterken, wat zou je kiezen? Denk bijvoorbeeld aan een accessoire/ een meubelstuk/ een verbinding tussen de twee poppetjes/ een ruimte.