E-learning Informele Zorg

Storingsproces

KerntaakVinden en Herkennen
Competenties-Kan op een passende manier contact leggen met de mantelzorger en de naaste(n). Heeft een vragende houding naar de behoeften van de mantelzorger en weet hierop door te gaan. Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en dilemma’s bespreekbaar maken.
OnderwerpStoringsproces
WerkvormConceptualiseren en toepassen
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Bekijk de video: ‘Mantelzorgers in een storingsproces’

Je ziet in die video diverse vragen staan. Bespreek met elkaar de antwoorden op deze vragen.

Tijd Vraag
0.33

1.23

Staan deze mantelzorgers open voor de activiteit?

Wat doet de professional om deze mantelzorgers in beweging te krijgen?

 

Vragen over het proces van Jelka, de vrouw
2.57

3.54

Raakt Jelka geboeid door de omgeving c.q. door het materiaal?  Waaraan zie je dat?

Wat denk je dat Jelka belemmert in het loskomen van haar thuissituatie?

 

Vragen over het proces van Tieu, de man
4.36

4.57

5.09

Raakt Tieu geboeid door de omgeving c.q. door het materiaal?

Wat belemmert Tieu om te gaan spelen?

Wat doet de professional? Helpt dat om in een creatief proces te komen?

 

2. Hoe vind je dat de professional omgaat met de (afhoudende) houding van de mantelzorgers? Wat is kenmerkend volgens jullie voor de wijze waarop ze contact maakt?

Zoals je ziet gaat deze video over een storingsproces. Bekijk de introductievideo link nogmaals, en zoek het deel op dat gaat over een storingsproces.

Leg in je eigen woorden aan elkaar uit wat volgens jou een storingsproces is.

3. Geef een voorbeeld van een storingsproces van een persoon uit je eigen praktijk. Je kunt denken aan een situatie waarin je contact had met iemand. Of een situatie die je hebt waargenomen en waar je zelf geen onderdeel van was. Vertel deze situatie aan elkaar.  Koppel dit nu aan de kenmerken van een storingsproces zoals je in de introductiefilm hebt kunnen zien.

4. Nu je dit weet en teruggaat naar de mantelzorgers in de video, is het de vraag hoe zij in een creatief proces kunnen komen.

Wat zou jij doen? Verzin samen een activiteit voor Jelka en een activiteit voor Tieu waardoor ze weer geboeid raken en in beweging komen.