E-learning Informele Zorg

Storingsproces

KerntaakVinden en Herkennen
Competenties-Toont een actieve houding naar naaste(n) en weet collega’s te betrekken bij een “niet-pluis gevoel”. Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen, dilemma’s signaleren en met collega’s communiceren.
OnderwerpStoringsproces
WerkvormConceptualiseren
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauMBO

 

  1. Bekijk de video:  ‘Mantelzorgers in een storingsproces’

 

Je ziet in die video diverse vragen staan. Bespreek met elkaar de antwoorden op deze vragen.

 

Tijd Vraag
0.33

1.23

Staan deze mantelzorgers open voor de activiteit?

Wat doet de professional om deze mantelzorgers in beweging te krijgen?

 

Vragen over het proces van Jelka, de vrouw
2.57

3.54

Raakt Jelka geboeid door de omgeving c.q. door het materiaal?  Waaraan zie je dat?

Wat denk je dat Jelka belemmert in het loskomen van haar thuissituatie?

 

Vragen over het proces van Tieu, de man
4.36

4.57

5.09

Raakt Tieu geboeid door de omgeving c.q. door het materiaal?

Wat belemmert Tieu om te gaan spelen?

Wat doet de professional? Helpt dat om in een creatief proces te komen?

 

 

Wat is er volgens jullie ‘niet-pluis’ in deze situaties? Hoe zou je dat met je collega bespreken?

2. Zoals je ziet gaat deze video over een storingsproces. Bekijk de introductievideo nogmaals en zoek het deel op dat gaat over een storingsproces. Leg in je eigen woorden aan elkaar uit wat volgens jou een storingsproces is.

 

Een creatief proces is een proces waarin je ‘getroffen’ wordt door de omgeving, een materiaal of een idee. Je wilt er iets mee doen. Het is een proces van inspiratie en geboeid raken. Je stelt je open voor iets. Het leidt altijd tot plezier, zingeving of tot vormgeving.

Een storingsproces is het proces waarin je niet in staat bent om je open te stellen en om de weg in te slaan van zingeving of vormgeving. Je raakt bevangen door angst, schaamte of je voelt  je schuldig. Je komt niet tot vormgeven. Je blijft steken bij wat je kent, wat je denkt dat de norm is, je denkt teveel na of haakt helemaal af.

3. Geef een voorbeeld van een storingsproces uit je eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan een vakantie; een verjaardag; een dag dat je voor school zou werken; koken. Elke activiteit kan in principe een storingsproces met zich meebrengen.

Hoe helpt deze reflectie in het begrijpen wat de mantelzorgers uit de video belemmert?