E-learning Informelezorg

Gevolgen van de dementie op de naasten

 • Buijssen, H. (2011). De heldere eenvoud van dementie. Houten: Spectrum.
 • Dirkse, R. en C. Petit (2010). Had ik het maar geweten, praktische tips voor familie, vrienden en verzorgenden. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers.
 • Dirkse, R., Kessels, R.P.C., Hoogeveen, F.R., Van Dixhoorn-Verhoeven, I. (2011). (Op)nieuw geleerd, oud gedaan: over het lerend vermogen van mensen met dementie. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers.
 • Dirkse, R. (2016). Handig bij dementie. Minder geheugen, meer gevoel. Utrecht: Kosmos uitgevers.
 • Geelen, R. en Dam, H. van (2016). Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
 • Jonker, C., J.P.J. Slaets, F.R.J. Verhey (2009). Handboek Dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: BSL.
 • Plaats, A. van der & Boer, G. de (2014). Het demente brein, Omgaan met probleemgedrag. breincollectief.nl
 • Plaats, A. van der & Kits (2016). De dag door met dementie. Helder handboek voor iedereen. Kroese Kits Uitgeverij.
 • The, A.M. (2017) Dagelijks leven met Dementie. Een blik achter de voordeur. Amsterdam: Thoeris.
 • Verdult, R. (2009). De pijn van dement zijn, De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Baarn: HB uitgevers.
 • Zorgstandaard Dementie, (2013). Alzheimer Nederland, Vilans.
 • Alzheimer Nederland I – Voorpagina
 • Alzheimer Nederland II – Dementie
 • Hersenstichting – Voorpagina
 • (Op)nieuw geleerd, oud gedaan