E-learning Informelezorg

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

  • Brandts, M., Witteveen, E. (2016). Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ondersteuning in het dagelijks leven. In: AM. Bergen, J.P. Wilken (red.). Handboek Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
  • Steyaert, J., R. Kwekkeboom (2012). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: WMO-werkplaatsen.
  • Witteveen, E. en Keesom, J. (2012). Een sterk netwerk: voor een goed leven na hersenletsel. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.
  • Movisie, Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld. Movisie
  • Mezzo, Natuurlijk een netwerkcoachMezzo
  • Mee Nederland, Sociale Netwerk VersterkingMee Nederland