E-learning Informelezorg

Professionele samenwerking met mantelzorgers

  • Buijssen, H. (2005). Hulpverlening aan mantelzorgers. Amsterdam: Boom.
  • Klerk, M. de, A. de Boer, Sj. Kooiker, I. Plaisier en P. Schyns (2014). Hulp geboden; Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hul Den Haag: SCP.
  • Kruijswijk, W., A. Peters, J. Elferink, C. Scholten & I. de Bruijn (2013). Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld. Houten: BSL.
  • Kruijswijk, W., Peters, A. & Guijt, J. (2017). Draai het eens om. Aan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg. Utrecht: Movisie.
  • Linders, L. D. Feringa (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: WMO- werkplaatsen.
  • Mezzo – Voorpagina
  • Expertisecentrum mantelzorg, zorgvraag bij dementie – Expertisecentrum
  • In voor mantelzorg. Werkboek In voor mantelzorg