E-learning Informelezorg

De opdrachten

Weet professionals te vinden

hbo | Weet professionals te vinden | Drietal | 60 minuten

Deze opdracht starten jullie individueel waarna jullie later met zijn drieën verder gaan met de opdracht. Deze overgang staat in de opdracht aangegeven. De ondersteuning van informele zorg rondom mensen met dementie is divers. In deze opdracht gaan we in op zorg, arbeid, dagbesteding en gespecialiseerde voorzieningen. Schrijf deze woorden op het…

start

Respijtzorg

hbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer…

start

Overstijgend adviseren en coachen

hbo | Overstijgend adviseren en coachen | Tweetal | 60 minuten

Door de veranderingen in de zorg verschuift veel ondersteuning van specialistische voorzieningen naar (meer) generalistische buurtteams. Vele professionals zijn werkzaam als generalist. Zeker in complexe vraagstukken rondom dementie en mantelzorg en/of sociale netwerken, is specialistische kennis vereist. De T - shaped professional brengt goed in beeld hoe de generalistisch en specialistisch professional…

start

Levenseinde en wilsbeschikking

hbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees het artikel uit de NRC van zaterdag 17 juni 2017 Verontrustende cultuuromslag rond de zelfgekozen dood Schrijf minimaal vijf dilemma’s op die Boudewijn Chabot, Psychiater voor ouderen en onderzoeker van het zelfgekozen levenseinde, in dit artikel schetst. Bespreek met elkaar de ethische dilemma's van professionals die werken met mensen die dementeren…

start

Knelpunten en beleid in mantelzorgondersteuning

hbo | Knelpunten en Beleid in mantelzorgondersteuning | Drietal | 120- 180 minuten

Scan de publicatie Samenwerken in de wijk van Movisie (2016) en lees in ieder geval pagina 34 tot en met 37. Sinds 2015 heeft de gemeente een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Op bijvoorbeeld de site van Movisie www.movisie.nl, kun je zien wat er in 2015 allemaal is…

start

Casemanagement

hbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

Lees de 'Kamerbrief voortgang casemanagement dementie 2017' van voormalig staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). In de brief lees je wat de plannen en wensen van de voormalig staatssecretaris waren rondom casemanagement. In de brief wordt duidelijk dat er groot belang gehecht wordt aan het beschikbaar zijn van een casemanager wanneer er…

start