E-learning Informelezorg

De opdrachten

Weet professionals te vinden

hbo | Weet professionals te vinden | Drietal | 60 minuten

start

Respijtzorg

hbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

start

Overstijgend adviseren en coachen

hbo | Overstijgend adviseren en coachen | Tweetal | 60 minuten

start

Levenseinde en wilsbeschikking

hbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

start

Knelpunten en beleid in mantelzorgondersteuning

hbo | Knelpunten en Beleid in mantelzorgondersteuning | Drietal | 120- 180 minuten

start

Casemanagement

hbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

start