E-learning Informelezorg

De opdrachten

Zoeken naar Zorg

mbo | Zoeken naar Zorg | Twee of drietallen | 60 minuten

start

Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen

mbo | Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen | Drietallen | 60 minuten

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

start

Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten

mbo | Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten | Twee- of drietallen. | 60 minuten

start

Mantelzorgmaatje

mbo | Mantelzorgmaatje | Twee- of drietallen | 45 minuten

start

Levenseinde en wilsbeschikking

mbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

start

Casemanagement

mbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

start