E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Vrijwilligers in de verpleeghuiszorg

mbo | Vrijwilligers in de verpleeghuiszorg | Individueel | 60 minuten

Heb je zelf wel eens vrijwilligerswerk gedaan? Ja? Maak een mindmap waarin je aangeeft wat je als positief ervaren hebt en waar jij in jouw rol als vrijwilliger tegenaan liep. Nee? Maak een mindmap waarin je met kernwoorden aangeeft waarom niet. Bijvoorbeeld omdat je onbekend bent met het vrijwilligerswerk in de omgeving…

start

Weet professionals te vinden

hbo | Weet professionals te vinden | Drietal | 60 minuten

Deze opdracht starten jullie individueel waarna jullie later met zijn drieën verder gaan met de opdracht. Deze overgang staat in de opdracht aangegeven. De ondersteuning van informele zorg rondom mensen met dementie is divers. In deze opdracht gaan we in op zorg, arbeid, dagbesteding en gespecialiseerde voorzieningen. Schrijf deze woorden op het…

start

Levenseinde en wilsbeschikking

mbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees het artikel uit de NRC van zaterdag 17 juni 2017 Verontrustende cultuuromslag rond de zelfgekozen dood Schrijf minimaal vijf dilemma’s op die Boudewijn Chabot, Psychiater voor ouderen en onderzoeker van het zelfgekozen levenseinde, in dit artikel schetst. Bespreek met elkaar de ethische dilemma's van professionals die werken met mensen die dementeren…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer…

start

Casemanagement

mbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

Lees de: kamerbrief over stand van zaken casemanagement dementie In de brief wordt duidelijk dat er groot belang gehecht wordt aan het beschikbaar zijn van een casemanager wanneer er sprake is van dementie. In 2018 gaf de Nationale Ombudsman aan dat de zorg voor mensen met dementie te chaotisch geregeld is. Een…

start

Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen

mbo | Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen | Drietallen | 60 minuten

Misschien heb je de discussie gevolgd die Hugo Borst, een voetbaljournalist, heeft ingezet samen met Carin Gaemers.  Deze discussie kwam in 2016 op gang toen hun moeders in een verpleeghuis werden opgenomen vanwege hun dementeringsproces. Het werd hen al snel duidelijk dat hun moeders niet de gewenste zorg kregen en dat er…

start

Zoeken naar Zorg

mbo | Zoeken naar Zorg | Twee of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één…

start

Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten

mbo | Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten | Twee- of drietallen. | 60 minuten

Ga naar de volgende site over contact met lotgenoten. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten.     Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is een vraag van…

start

Mantelzorgmaatje

mbo | Mantelzorgmaatje | Twee- of drietallen | 45 minuten

  Een stagiaire bij een vrijwilligersorganisatie vertelt: ‘Ik werk sinds kort bij Handje Helpen in Utrecht. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen kunnen zich daar aanmelden. Er wordt dan gekeken welke vragen en wensen zij hebben en welke deskundigheidsbevordering nodig is. Ook wordt er een matching gedaan, dat is…

start

Werk en mantelzorg

hbo | Werk en mantelzorg | Individueel | 60 minuten

Bekijk hier de lezing (18 minuten) van L. Linders gehouden op de Inspiratiedag Dementie 2015. In deze lezing hoor je voorbeelden van mantelzorgers die moeite hebben om het overzicht te houden over de grote hoeveelheid zorgaanbod,  in relatie tot hun eigen vragen. De regeldruk speelt daarbij zeker parten. De vraag is hoe…

start