E-learning Informelezorg

Docentenhandleiding

E-learning Informele zorg rondom mensen met dementie

Auteurs
Ellen Witteveen (projectleider), Hannie Nanlohy- Sniphout, Mariët Brandts, Jean Pierre Wilken (programmaleider)

Met dank aan de feedbackgroep:
Martha Derksen (Wijkteam Kattenbroek-Schothorst), Angelique Heerdink (Handje Helpen) , Mary Machielsen (Vivium), Heidi Massink (Leger des Heils)
Studenten: Loïs Bokkinga, Martine van Dam, Bregje van Hees (Opleiding SPH-4).

Deze e-learning is ontwikkeld door docenten van Hogeschool Utrecht, werkzaam voor het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (Kenniscentrum Sociale Innovatie) met
medewerking van professionals en studenten uit de sociale sector. Mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMW programma Nationaal Programma Ouderenzorg- Memorabel.

Inleiding

Vanuit verschillende ontwikkelingen, waaronder maatschappelijke en financiële, ontstaat in Nederland de beweging tot het anders organiseren van zorg en ondersteuning.

Onderdeel hiervan is dat de overheid wilt dat er grotere aandacht is voor de inzet van en mogelijkheden voor informele zorg. De professionele zorgverlener moet de informele zorger meer als gelijkwaardig partner beschouwen. Daarnaast moet een professional aandacht hebben voor de ondersteuning en mogelijke overbelasting van de informele zorg. De overheid stimuleert een betere samenwerking tussen, en deskundigheidsontwikkeling van, formele en informele zorg.

In juli 2015 is door diverse professionals en docenten van Hogeschool Utrecht een competentieprofiel vastgesteld (zie bijlage 1). Deze is bedoeld ter aanvulling van bestaande opleidingsprofielen. Hoewel in bestaande opleidingsprofielen het samenwerken met informele zorg vaak wel een plek krijgt, blijkt er, om echt goed samen te kunnen werken met informele zorg, meer nodig.

Om deze competenties ook daadwerkelijk te kunnen verwerven is deze e-learning ontwikkeld. Deze e-learning is bedoeld voor studenten en professionals die op mbo-niveau (niveau 3 en 4) of op hbo-niveau (niveau 6),  een opleiding volgen of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Het gaat dan om opleidingen en functies zoals:

  • Maatschappelijke zorg
  • Social Work
  • Verpleegkundige
  • Verzorgende

In deze docentenhandleiding vindt u aanvullende informatie over het gebruik van deze e-learning.

Download hier de volledige handleiding