E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Indicaties vanuit informele zorgers gezien

HBO | Indicaties vanuit informele zorgers gezien | Individueel | 45 minuten

Lees de casus: Een uit Eritrea gevluchte familie heeft inmiddels een verblijfsvergunning.  Het gezin woont met 3 kinderen in een achterstandswijk van een grote stad.  Hoewel vader werk heeft gevonden en er, met beleid, voldoende financiën zou moeten zijn, ontstaan er toch schulden.  Zo sterk dat de huur niet meer betaald wordt. Alle drie de […]

start

Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk

HBO | Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk | Tweetal | 60 minuten

Lees Wmo- wijzer Balans individuele en collectieve benaderingen in de wijk Individuele vragen kunnen volgens dit artikel collectief benaderd worden. Zijn er voorbeelden uit jouw eigen praktijk waarin individuele vragen van cliënten of mantelzorgers collectief zijn benaderd? Zo ja, schrijf ze op en wat de ervaringen hiermee zijn. Zo nee, schrijf op waarom dit volgens […]

start

Zoeken naar zorg in complexe situaties

HBO | Zoeken naar zorg in complexe situaties | Drietal | 60 minuten

Casus Barend Barend is 67 jaar. Hij heeft net een compleet nieuwe heup gekregen. Barend is nog opgenomen in het ziekenhuis. De verpleging en afdeling weet niet om te gaan met de (L)VB van Barend. Eigenlijk moet Barend in een revalidatietraject. De revalidatiekliniek wil Barend niet opnemen omdat hij niet therapietrouw is en dwars tegen […]

start

Vrijwilligersbeleid op een woongroep

HBO | Vrijwilligersbeleid op een woongroep | Drietal | 70 minuten

 Een vrijwilligerscoördinator aan het woord over vrijwilligers werven voor een woonlocatie: Op een van de locaties in een zorginstelling is door een collega een vrijwilliger gevonden via Facebook. We hebben met de vrijwilliger kennis gemaakt o.a. om te kijken of hij en de bewoners er positief naar kijken. Zowel de vrijwilliger als de bewoners vonden […]

start

Interdisciplinair werken

MBO | Interdisciplinair werken | Groep | 60 minuten

Lees de casus: Je vriendin werkt op het mbo- onderwijs. Ze vertelt je dat ze een student heeft die voor haar broer zorgt. De broer is 21 jaar en heeft een verstandelijke beperking en een lichte vorm van autisme. Hij heeft geen gedragsproblemen en vraagt vooral veel dagstructuur. Hij woont nog thuis bij zijn ouders. […]

start

Vrijwilligers op een woongroep

MBO | Vrijwilligers op een woongroep | Drie- of viertal | 45 minuten

Een vrijwilligerscoördinator aan het woord over vrijwilligers werven voor een woonlocatie: Op een van de locaties in een zorginstelling is door een collega een vrijwilliger gevonden via Facebook. We hebben met de vrijwilliger kennis gemaakt o.a. om te kijken of hij en de bewoners er positief naar kijken. Zowel de vrijwilliger als de bewoners vonden […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Bekijk de film Ons tweede huis op de site: Ons tweede huis voor mensen met een beperking. Dit is een voorbeeld van respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met een verstandelijke beperking om de ouders en brussen te verlichten. Vilans, Movisie en Mantelzorg.nl definiëren respijtzorg in hun factsheet (2020) als: Respijtzorg is een tijdelijke […]

start

Signaleren en bespreken knelpunten

MBO | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 6 uit de publicatie:  Stilstaan om vooruit te komen  en beantwoord gezamenlijk vraag 1 en 2. Stilstaan om vooruit te komen, Wmo Werkplaatsen, 2015, Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa   Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als sociaal werker vanuit het […]

start

Particuliere wooninitiatieven

HBO | Particuliere wooninitiatieven | Individueel | 60 minuten

In het dossier ‘De Nieuwe Zorg’  van de Volkskrant staat een artikel genaamd ‘Zorgen voor zelfredzaam’. Een van de verhalen gaat over de mantelzorger. Bekijk de pagina De Volkskrant dossier Zorg.  Ga vervolgens naar het verhaal van Yolanda van Boven De mantelzorger     Je kunt in dit artikel lezen dat Yolanda, naast de zorgtaken, […]

start

Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk

MBO | Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk | Tweetal | 60 minuten

1. Lees Wmo-wijzer Balans individuele en collectieve benaderingen in de wijk Individuele vragen kunnen volgens dit artikel collectief benaderd worden. Zijn er voorbeelden uit jouw eigen praktijk waarin individuele vragen van cliënten of mantelzorgers collectief zijn benaderd? Zo ja, schrijf ze op en benoem wat de ervaringen hiermee zijn. Zo nee, schrijf op waarom dit […]

start