E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Netwerken en diversiteit

MBO | Netwerken en diversiteit | Twee- of drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je na hoe netwerken kunnen ontstaan bij migranten mantelzorgers. Lees hiervoor eerst de opzet van de opleiding AMWAHT: De opleiding De AMWAHT-opleiding bestaat uit drie modules en een praktijkdeel. Bij iedere les worden het doel, het dagschema, werkvormen en begrippen en theorie gegeven. Zie voor meer informatie het Opleidingsboek (Moerbeek & […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Drietal | 45 minuten

Lees de rollen van informele zorg en ondersteuning aan informele zorg op pagina 18 en 19 van de literatuurverkenning. Ga met twee medestudenten in dialoog over: Welke ondersteuning bied jij het netwerk om hen te ontlasten? In hoeverre is het jouw taak om het netwerk te ondersteunen? Welke stappen zet jij wanneer je signaleert dat […]

start

Balansmodel

MBO | Balansmodel | Individueel | 60 minuten

Inleiding op de opdracht/ voorbeeld  Kees is een man van 50. Kees mist zijn familie. Hij heeft een verstandelijke beperking  en is doof. Kees heeft tot voor kort  veel ondersteuning gehad van zijn moeder. Zij zorgde dat hij naar paardrijden ging, contact hield met de familie, en dat hij zijn ‘verloofde’ regelmatig bezocht. Kortgeleden is […]

start

Regieversterkende benadering

MBO | Regieversterkende benadering | Drietal | 60 minuten

In de publicatie: Outreachend Werkt!  wordt in de inleiding gesproken over een regieversterkende benadering en uitleg gegeven over (de geschiedenis van) outreachend werken. Lees de inleiding en zoek op wat de begrippen: ‘regieversterkende benadering’  en ‘outreachend werken’  betekenen. Schrijf de gevonden informatie op. Vaak wordt het begrip outreachend werken gebruikt rond mensen met een beperking. […]

start

Heel het Leven

HBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Neem voor deze opdracht een cliënt met (L)VB en zijn of haar mantelzorger in gedachten. a. Wat is jouw indruk over de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Dus: in hoeverre levert de mantelzorger een bijdrage aan het onderhouden, versterken en uitbreiden van het netwerk van de cliënt? Geef op een […]

start

Relaties en rollen

HBO | Relaties en rollen | Individueel | 60 minuten

In  de literatuurstudie (zie ‘literatuur verkennen’ bij deze e-learning) staat in hoofdstuk 7 de volgende tekst. Lees deze tekst. Rollen en relaties Een goede samenwerking met familieleden houdt rekening met vier rollen die een informele zorger kan vervullen: als expert, collega, cliënt en naaste. Familieleden zijn in eerste instantie de experts: zij weten veel over […]

start

Vrijwilligers kennen en binden

MBO | Vrijwilligers kennen en binden | Individueel of in twee- of drietal | 50 minuten

Casus: Jan wil wel maar weet niet hoe Jan is een man van 40. Hij heeft een verstandelijke beperking en een vorm van autisme. Jan is nog niet lang geleden vanuit de thuissituatie in een woonvoorziening komen wonen. Jan heeft weinig interesse en is heel wantrouwend. In eerste instantie wil hij nergens in meegaan. Hij zit […]

start

Motiverende gespreksvoering

HBO | Motiverende gespreksvoering | Drietal | 60 minuten

Rollenspel motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering is een goede manier om motieven en weerstanden van iemand naar boven te krijgen en de persoon te stimuleren daar zelf verandering in aan te brengen. Het is een waarderende benadering. Lees van het document: ‘motiverende gespreksvoering’ de samenvatting vanaf pagina 6. Schrijf de principes hiervan voor jezelf op. . […]

start

Toekomstplanning

HBO | Toekomstplanning | Tweetal | 60 minuten

Casus: Richard verhuist naar een andere gemeente Richard  is een 47-jarige, alleenstaande man. Hij heeft een WIA uitkering en geen geregelde dagbesteding. Hij vult zijn dag zelf in met o.a.  wandelen en zijn hobby: drummen. Ongeveer 1,5 jaar geleden is hij via een speciale regeling van Leusden naar  Scherpenzeel verhuisd. In Leusden heeft hij een […]

start