E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Waarden en dilemma’s

MBO | Waarden en dilemma's | Drietal | 60 minuten

Lees de casus: Bram en zus Tonny Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny  (geanonimiseerd) Naam: Bram Jongerius (03-09-1963) Indicatie: WLZ ZZP7 VG Juridische status: Vrijwillig Bram is een man van 50 met een matige verstandelijke handicap. Bram heeft een totaal IQ van 43 en zijn ontwikkelingsleeftijd-equivalent is rond de vier jaar. De zussen van […]

start

Regelen van respijtzorg

MBO | Regelen van respijtzorg | Individueel | 45 minuten

Je hebt na het maken van de opdracht Respijtzorg, een beeld van de mogelijkheden die respijtzorg kan geven. Stel je hebt deze opdracht niet gemaakt, bekijk dan de volgende sites: Regelhulp Respijt Ondersteuning op maat a. Lees de volgende casus: Asmah (18) woont sinds een maand in een vervangende woonvoorziening. Ze heeft een verstandelijke beperking […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

Respijtzorg is een ander woord voor vervangende zorg. Daarmee wordt bedoeld: de situatie waarin de vaste mantelzorger even vrijaf gegeven wordt. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. Kijk op de volgende sites: Regelhulp Ondersteuning op maat infographic-respijtzorg Welke vormen van respijtzorg zijn er […]

start

Informeren van naaste(n)

HBO | Informeren van naaste(n) | Tweetal | 45 minuten

  Lees de casus Bram en zus Tonny. Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny                                                         (geanonimiseerd) Naam: Bram Jongerius (03-09-1963) Indicatie: WLZ ZZP7 VG Juridische status: Vrijwillig Bram is een man van in de vijftig met een matige verstandelijke handicap. Cognitief Op de WISC (Wechsler Intelligense Scale fot Childeren) Rn 1998 een TIQ (totaal IQ) […]

start

Lotgenotencontact

HBO | Lotgenotencontact | Individueel of in twee-drietallen | 60 minuten

Je gaat op zoek naar groepen ervaringsgenoten en wijst de mantelzorger hierop. Op deze Brusjes bijeenkomsten 12-18  vind je informatie over lotgenotencontacten. Lees dit zorgvuldig door. 1. Wat is kenmerkend voor een lotgenotencontact ook wel ervaringsgenotengroep genoemd? 2. Wat zeggen brussen dat deze groepen hen heeft opgeleverd? 3. Ga ook op zoek naar andere plekken […]

start

Maken van een analyse

HBO | Maken van een analyse | Individueel of in een groepje | 90 minuten

In deze opdracht ga je een voorstel maken om, op basis van een casus en afgenomen meetinstrument, beter in te spelen op de behoeften van de mantelzorger. Al eerder heb je kennis gemaakt met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn om de ervaren belasting voor mantelzorgers in beeld te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld de EDIZ, de […]

start

Toekomstberaad

HBO | Toekomstberaad | Twee- of drietal | 75 minuten

Opdracht: Lees uit de literatuur behorende bij deze e-learning (zie literatuurlijst) Witteveen & van Gijzel, 2016,  de pagina’s over Inclusie. Wees je bewust welke bronnen deze tekst heeft. Neem hiervoor 30 minuten. Bekijk vervolgens het volgende filmpje: Eigen kracht conferentie Korte toelichting: Nienke is een alleenstaande moeder en kan de opvoeding van haar kinderen niet […]

start

Vormen van zorg en ondersteuning

MBO | Vormen van zorg en ondersteuning | Individueel of in een groepje | 90 minuten

Maak een overzicht van mantelzorgers van de mensen met (L)VB (die onder je verantwoordelijkheid vallen). Schrijf op wat er bij hen speelt op het moment zodat je hier in een volgend contact op terug kunt komen en ook hiervoor aandacht hebt. Kruijswijk, Witteveen, Peters  in Werken in de wijk (2016): Als je bij een zorgvrager […]

start

Screeningsinstrumenten

HBO | Screeningsinstrumenten | Individueel | 45 minuten

Het verhaal van Odet, moeder van de zwaar gehandicapte zoon Jens Lees: De casus van Odet Je hebt een casus gelezen over ouders die mogelijk overbelast zijn. In hoeverre denk je dat deze ouders zeer zwaar belast zijn, overbelast zijn of (nog) niet overbelast zijn? Geef precies aan waardoor je tot je conclusie komt. Ga na […]

start

Vragende houding

MBO | Vragende houding | Twee- of drietal | 90 minuten

Je laat in een rollenspel zien dat je systematisch uitvraagt wat de gewoonten en behoeften zijn van de mantelzorger, en of hier voldoende rekening mee gehouden wordt. Realiseer je je dat, ook al praat je alleen met de mantelzorger, de context heel belangrijk is. Deze opdracht sluit aan bij de opdracht waarin je meetinstrumenten hebt […]

start