E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Balanstest Mantelzorg Power

HBO | Balanstest Mantelzorg Power | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Ouders en brussen (verder mantelzorgers) willen naast de mantelzorgtaak ook een eigen leven hebben met vrienden, hobby’s of werk. Hoe is dat te combineren en welke vaardigheden hebben mantelzorgers nodig om dit te organiseren? Kies een van de films uit de lijst met beschikbare en relevante films (zie het hoofdmenu bij deze e-learning).  Bekijk die […]

start

Zoeken naar zorg in complexe situaties

HBO | Zoeken naar zorg in complexe situaties | Drietal | 60 minuten

Casus Barend Barend is 67 jaar. Hij heeft net een compleet nieuwe heup gekregen. Barend is nog opgenomen in het ziekenhuis. De verpleging en afdeling weet niet om te gaan met de (L)VB van Barend. Eigenlijk moet Barend in een revalidatietraject. De revalidatiekliniek wil Barend niet opnemen omdat hij niet therapietrouw is en dwars tegen […]

start

Mantelzorgmaatje

HBO | Mantelzorgmaatje | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Er zijn in Nederland verschillende vrijwilligersorganisaties. ‘Handje Helpen’ is zo’n organisatie in Utrecht.  Bekijk de site: Handje Helpen  globaal en weet wat een vrijwilligersorganisatie zoal kan betekenen voor mensen met een beperking. Je hebt wellicht gezien dat er ook mogelijkheden zijn voor een mantelzorgmaatje. Een mantelzorgmaatje is een vrijwilliger voor de mantelzorger. Die vrijwilliger gaat […]

start

Brussen

HBO | Brussen | Individueel of in groepjes | 60 minuten

  Brussen: broers of zussen van een persoon met een beperking die door diens zorgvraag vaak de aandacht binnen het gezin heeft opgeëist en die als volwassenen, na bijvoorbeeld het overlijden van de ouders, verantwoordelijk zijn voor hun broer of zus met een beperking. Een bijzondere groep waar je als professional mee te maken hebt […]

start

Regelen van respijtzorg

HBO | Regelen van respijtzorg | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Respijtzorg is het overdragen van de zorgtaak aan iemand anders of aan een organisatie zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Bekijk de infographic over respijtzorg  Infographic Respijtzorg (Vilans, 2015). In het boek ‘Handboek Werken in de wijk’ (red. JP Wilken en A van Bergen, 2016) zoals in de literatuurlijst bij deze e-learning staat vermeld, staan […]

start

Mantelzorgondersteuning organiseren

HBO | Mantelzorgondersteuning organiseren | Drietal | 60 minuten

1. Bekijk het filmpje mantelzorg Breda over (algemene) mantelzorgondersteuning in Breda. Even terug naar de kennis die je hebt verkregen bij het thema: ‘Samenwerken met de mantelzorger’. Wat is mantelzorgondersteuning? Welke vormen van mantelzorgondersteuning ken jij uit de praktijk? Zijn er mantelzorgers of naasten uit jouw praktijk die baat hebben bij enige ondersteuning? 2. Beantwoord […]

start

Samenspelscan

HBO | Samenspelscan | Twee- of drietallen | 45 minuten

‘Mijn naam is Petra en ik ben 23 jaar oud. Ik heb een broer Johan van 21 jaar met een matig verstandelijke beperking. Hij kan wel een beetje praten en hij heeft wel dingen die hij graag doet zoals met play treinen en gras maaien. Allemaal activiteiten waarin hij direct effect ziet en die hij […]

start

Buurt benutten

HBO | Buurt benutten | Tweetal | 60 minuten

Inleiding op de opdracht/voorbeeld Bedreigende informele krachten? Wat is er aan de hand? Dagbestedinglocatie ‘De ontmoeting’ ligt midden in een woonwijk. Iedere dag komen hier een twintigtal mensen met een verstandelijke beperking. Deze bewoners komen vanuit verschillende woonlocaties in de omgeving. ‘De ontmoeting’ staat ook open voor mensen uit de buurt die behoefte hebben aan […]

start

Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld

HBO | Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld | Individueel (praktijk)

Lees in de literatuurverkenning: ‘Een ‘steunend’ of ‘belemmerend’ sociaal netwerk?’ blz 10. Het Steunogram is speciaal ontwikkeld om het sociale netwerk inclusief de risico’s en de krachten bij de (L)VB-doelgroep in beeld te brengen. Het doel is de (L)VB-jeugdige (en hun ouders en professionals) inzicht te bie­den in wie, hoe en waarmee iemand hen kan […]

start

Kennis van de sociale kaart

HBO | Kennis van de sociale kaart | Individueel of in groepjes | 60 minuten

De decentralisatie van zorg heeft, naast bezuiniging, ook als doel de zorg dichterbij de leefwereld van de burger te organiseren. De eerste stap die je als burger nu meestal moet zetten bij een hulpvraag, is naar gemeente toe. Echter, in elke gemeente is de zorg/ondersteuning weer anders geregeld.   Bekijk de onderstaande wensen/behoeften/vragen en schrijf […]

start