E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd)

HBO | Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd) | Individueel | 120 minuten

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk? Neem een filmpje op van max. 5 minuten waarin je het belang uitlegt van outreachend werken. Gebruik daarvoor de bronnen: artikel sociale vraagstukken […]

start

Toekomstberaad

HBO | Toekomstberaad | Twee- of drietal | 75 minuten

Opdracht: Lees uit de literatuur behorende bij deze e-learning (zie literatuurlijst) Witteveen & van Gijzel, 2016,  de pagina’s over Inclusie. Wees je bewust welke bronnen deze tekst heeft. Neem hiervoor 30 minuten. Bekijk vervolgens het volgende filmpje: Eigen kracht conferentie Korte toelichting: Nienke is een alleenstaande moeder en kan de opvoeding van haar kinderen niet […]

start

Relaties en rollen

HBO | Relaties en rollen | Individueel | 60 minuten

In  de literatuurstudie (zie ‘literatuur verkennen’ bij deze e-learning) staat in hoofdstuk 7 de volgende tekst. Lees deze tekst. Rollen en relaties Een goede samenwerking met familieleden houdt rekening met vier rollen die een informele zorger kan vervullen: als expert, collega, cliënt en naaste. Familieleden zijn in eerste instantie de experts: zij weten veel over […]

start

Vindplaatsgericht werken naar brussen

HBO | Vindplaatsgericht werken naar brussen | In twee- of drietallen | 45 minuten

Op de site van Mezzo staat een handreiking:  ‘Opgroeien met zorg, een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers’ . Op pagina 40 staat onderstaande tabel. Bekijk de tabel zorgvuldig. Als sociaal professional werkzaam in de gehandicaptenzorg met adolescenten, merk je dat brussen (te) weinig in beeld zijn. Je doet navraag bij je collega’s en die […]

start

Het gezinssysteem in beeld

HBO | Het gezinssysteem in beeld | Drietallen | 75 minuten

Eeuwig plannen Posted on October 31, 2014  forum op brusjesblog Opgroeien met een lichamelijke beperking is niet altijd gemakkelijk. Al helemaal niet als je zus ook een beperking heeft. Annika (21) kan hierover meepraten. Zelf heeft ze Cerebrale Parese, wat inhoudt dat de rechterhelft van haar lichaam spastisch is. Daarnaast heeft ze last van verschillende […]

start

Motiverende gespreksvoering

HBO | Motiverende gespreksvoering | Drietal | 60 minuten

Rollenspel motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering is een goede manier om motieven en weerstanden van iemand naar boven te krijgen en de persoon te stimuleren daar zelf verandering in aan te brengen. Het is een waarderende benadering. Lees van het document: ‘motiverende gespreksvoering’ de samenvatting vanaf pagina 6. Schrijf de principes hiervan voor jezelf op. . […]

start

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n)

HBO | Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n) | Individueel | 100 minuten

Laat in een reflectieverslag zien te kunnen reflecteren op: de vragende houding het herkennen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid het beschouwen van de persoon met (L)VB, de ouders, de brussen en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners het bespreken van morele dilemma’s. a. Bekijk delen van de documentaire:  Janet zorgt voor haar gehandicapte zus Janets oudere […]

start

Particuliere wooninitiatieven

HBO | Particuliere wooninitiatieven | Individueel | 60 minuten

In het dossier ‘De Nieuwe Zorg’  van de Volkskrant staat een artikel genaamd ‘Zorgen voor zelfredzaam’. Een van de verhalen gaat over de mantelzorger. Bekijk de pagina De Volkskrant dossier Zorg.  Ga vervolgens naar het verhaal van Yolanda van Boven De mantelzorger     Je kunt in dit artikel lezen dat Yolanda, naast de zorgtaken, […]

start

Toekomstplanning

HBO | Toekomstplanning | Tweetal | 60 minuten

Casus: Richard verhuist naar een andere gemeente Richard  is een 47-jarige, alleenstaande man. Hij heeft een WIA uitkering en geen geregelde dagbesteding. Hij vult zijn dag zelf in met o.a.  wandelen en zijn hobby: drummen. Ongeveer 1,5 jaar geleden is hij via een speciale regeling van Leusden naar  Scherpenzeel verhuisd. In Leusden heeft hij een […]

start

Bemoeizorg

HBO | Bemoeizorg | In drietallen | 90 minuten

Handreiking B. Frederiks, V. Dörenberg (2015). Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: VUmc. Klik op het plaatje voor een PDF van de handreiking. In deze handreiking wordt het volgende stappenplan geïntroduceerd: STAPPENPLAN VOOR BEGELEIDERS Dit stappenplan is een middel om verantwoord om te gaan met bemoeizorg in de zorg […]

start