E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Eigen proces informele zorgers

HBO | Eigen proces informele zorgers | Individueel en groep | 45 minuten

Neem een casus uit je eigen praktijk waarin duidelijk is dat ouders en/of brusjes worstelen met gevoelens van rouw, schuld twijfel en/of eenzaamheid. Misschien is dat in de gekozen casus niet op de voorgrond tredend. Je mag in deze opdracht van alles (erbij) verzinnen. Dus maak die gevoelens groter, omvangrijker en juist sterk op de […]

start

Woonplaatsbeginsel

HBO | Woonplaatsbeginsel | Drietal | 60 minuten

Lees de volgende column: ‘Woonplaatsbeginsel is stap in verkeerde richting’ Een verhoging van de administratieve lasten en dezelfde zorg leveren tegen andere tarieven. Dat zijn de gevolgen die Frank Bluiminck, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), verwacht als het woonplaatsbeginsel leidend wordt in het inkoopbeleid. Dat het woonplaatsbeginsel leidend wordt bij de contractering en […]

start

Waarderen van vrijwilligers

HBO | Waarderen van vrijwilligers | Tweetal | 30 minuten

Bekijk de fotostrips en bespreek per strip: wat je opvalt; beeld je in hoe de vrijwilliger zich zal voelen; of je deze situaties in jouw eigen praktijk ook tegenkomt; wat jij anders zou willen doen als jij de begeleider was.   De markt De markt     Klusjesvrijwilliger Klusjes vrijwilliger   Afspraak valt in het […]

start

Ervaringsordening

HBO | Ervaringsordening | Individueel | 150 minuten

In de publicatie ‘Ervaringsordening’ van Dorothea Timmers-Huigens (2016) Deventer: Van Tricht, wordt de theorie en methode Ervaringsordening uitgelegd, toegelicht en in praktijk gebracht. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoofdstuk 7 is daar geheel aan gewijd. Er is een digitaal toegankelijke samenvatting. Samenvatting-Theorie-van-Ervaringsordening-oktober-2013.pdf  Lees deze samenvatting en neem daar 30 minuten voor. Je ziet […]

start

Inclusie

HBO | Inclusie | In twee-of drietal | 45 minuten

Een woonlocatie voor 28 bewoners met een verstandelijke beperking is gesitueerd in een appartementencomplex. De appartementen bevinden zich op de begane grond en op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping wonen mensen die ambulante begeleiding krijgen vanwege psychiatrische problematiek. Op de derde verdieping wonen ouderen in luxe appartementen. Het complex wordt verhuurd door een […]

start

Verkeerde vrienden

HBO | Verkeerde vrienden | In tweetallen (praktijk)

Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus a. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou je welke vragen stellen? Benoem de vragen die je hebt. Welke personen zijn er in beeld en welke personen mis je? Wie zou je verder erbij betrekken en hoe pak je dat aan? In hoeverre zou je in […]

start

Moreel beraad

HBO | Moreel beraad | Drietal | 60 minuten

Casus: Bram Jongerius en zijn zus Tonny (geanonimiseerd) Lees de casus Bram en zus Tonny. Naam: Bram Jongerius (03-09-1963) Indicatie: WLZ ZZP7 VG Juridische status: VrijwilligBram is een man van 50 met een matige verstandelijke handicap. Bram heeft een totaal IQ van 43 en zijn ontwikkelingsleeftijd-equivalent is rond de vier jaar. De zussen van Bram, […]

start

Indicaties vanuit informele zorgers gezien

HBO | Indicaties vanuit informele zorgers gezien | Individueel | 45 minuten

Lees de casus: Een uit Eritrea gevluchte familie heeft inmiddels een verblijfsvergunning.  Het gezin woont met 3 kinderen in een achterstandswijk van een grote stad.  Hoewel vader werk heeft gevonden en er, met beleid, voldoende financiën zou moeten zijn, ontstaan er toch schulden.  Zo sterk dat de huur niet meer betaald wordt. Alle drie de […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

HBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Lees het artikel: ‘De grote belofte die het sociale netwerk heet’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/movisies/movisies-2018-1/14/ en lees eventueel de conclusies van het onderzoeksrapport: ‘Ik los het zelf wel op’ (blz. 76-82). Neem een cliënt (en diens naasten) in gedachten die moeite heeft (of hebben) om een beroep te doen op mensen uit hun netwerk. Welke belemmerende factoren spelen […]

start

Screeningsinstrumenten

HBO | Screeningsinstrumenten | Individueel | 45 minuten

Het verhaal van Odet, moeder van de zwaar gehandicapte zoon Jens Lees: De casus van Odet Je hebt een casus gelezen over ouders die mogelijk overbelast zijn. In hoeverre denk je dat deze ouders zeer zwaar belast zijn, overbelast zijn of (nog) niet overbelast zijn? Geef precies aan waardoor je tot je conclusie komt. Ga na […]

start