E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n)

HBO | Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n) | Individueel | 100 minuten

Laat in een reflectieverslag zien te kunnen reflecteren op: de vragende houding het herkennen van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid het beschouwen van de persoon met (L)VB, de ouders, de brussen en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners het bespreken van morele dilemma’s. a. Bekijk delen van de documentaire:  Janet zorgt voor haar gehandicapte zus Janets oudere […]

start

Bemoeizorg

HBO | Bemoeizorg | In drietallen | 90 minuten

Handreiking B. Frederiks, V. Dörenberg (2015). Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Amsterdam: VUmc. Klik op het plaatje voor een PDF van de handreiking. In deze handreiking wordt het volgende stappenplan geïntroduceerd: STAPPENPLAN VOOR BEGELEIDERS Dit stappenplan is een middel om verantwoord om te gaan met bemoeizorg in de zorg […]

start

Eigen proces informele zorgers

HBO | Eigen proces informele zorgers | Individueel en groep | 45 minuten

Neem een casus uit je eigen praktijk waarin duidelijk is dat ouders en/of brusjes worstelen met gevoelens van rouw, schuld twijfel en/of eenzaamheid. Misschien is dat in de gekozen casus niet op de voorgrond tredend. Je mag in deze opdracht van alles (erbij) verzinnen. Dus maak die gevoelens groter, omvangrijker en juist sterk op de […]

start

Het gezinssysteem in beeld

HBO | Het gezinssysteem in beeld | Drietallen | 75 minuten

Eeuwig plannen Posted on October 31, 2014  forum op brusjesblog Opgroeien met een lichamelijke beperking is niet altijd gemakkelijk. Al helemaal niet als je zus ook een beperking heeft. Annika (21) kan hierover meepraten. Zelf heeft ze Cerebrale Parese, wat inhoudt dat de rechterhelft van haar lichaam spastisch is. Daarnaast heeft ze last van verschillende […]

start

Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd)

HBO | Outreachend werken naar ouders en brusjes (hier mantelzorgers genoemd) | Individueel | 120 minuten

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk? Neem een filmpje op van max. 5 minuten waarin je het belang uitlegt van outreachend werken. Gebruik daarvoor de bronnen: artikel sociale vraagstukken […]

start

Vindplaatsgericht werken naar brussen

HBO | Vindplaatsgericht werken naar brussen | In twee- of drietallen | 45 minuten

Op de site van Mezzo staat een handreiking:  ‘Opgroeien met zorg, een handreiking voor ondersteuning van jonge mantelzorgers’ . Op pagina 40 staat onderstaande tabel. Bekijk de tabel zorgvuldig. Als sociaal professional werkzaam in de gehandicaptenzorg met adolescenten, merk je dat brussen (te) weinig in beeld zijn. Je doet navraag bij je collega’s en die […]

start