E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld

HBO | Het Steunogram, krachten en risico’s netwerk in beeld | Individueel (praktijk)

Lees in de literatuurverkenning: ‘Een ‘steunend’ of ‘belemmerend’ sociaal netwerk?’ blz 10. Het Steunogram is speciaal ontwikkeld om het sociale netwerk inclusief de risico’s en de krachten bij de (L)VB-doelgroep in beeld te brengen. Het doel is de (L)VB-jeugdige (en hun ouders en professionals) inzicht te bie­den in wie, hoe en waarmee iemand hen kan […]

start

Migranten mantelzorgers

HBO | Migranten mantelzorgers | Tweetal | 60 minuten

Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormt. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort. Bekijk nu de column over AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) […]

start

Heel het Leven

HBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Neem voor deze opdracht een cliënt met (L)VB en zijn of haar mantelzorger in gedachten. a. Wat is jouw indruk over de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Dus: in hoeverre levert de mantelzorger een bijdrage aan het onderhouden, versterken en uitbreiden van het netwerk van de cliënt? Geef op een […]

start

Relaties en rollen

HBO | Relaties en rollen | Individueel | 60 minuten

In  de literatuurstudie (zie ‘literatuur verkennen’ bij deze e-learning) staat in hoofdstuk 7 de volgende tekst. Lees deze tekst. Rollen en relaties Een goede samenwerking met familieleden houdt rekening met vier rollen die een informele zorger kan vervullen: als expert, collega, cliënt en naaste. Familieleden zijn in eerste instantie de experts: zij weten veel over […]

start

Motiverende gespreksvoering

HBO | Motiverende gespreksvoering | Drietal | 60 minuten

Rollenspel motiverende gespreksvoering Motiverende gespreksvoering is een goede manier om motieven en weerstanden van iemand naar boven te krijgen en de persoon te stimuleren daar zelf verandering in aan te brengen. Het is een waarderende benadering. Lees van het document: ‘motiverende gespreksvoering’ de samenvatting vanaf pagina 6. Schrijf de principes hiervan voor jezelf op. . […]

start

Toekomstplanning

HBO | Toekomstplanning | Tweetal | 60 minuten

Casus: Richard verhuist naar een andere gemeente Richard  is een 47-jarige, alleenstaande man. Hij heeft een WIA uitkering en geen geregelde dagbesteding. Hij vult zijn dag zelf in met o.a.  wandelen en zijn hobby: drummen. Ongeveer 1,5 jaar geleden is hij via een speciale regeling van Leusden naar  Scherpenzeel verhuisd. In Leusden heeft hij een […]

start

Ouders op leeftijd

HBO | Ouders op leeftijd | Drietal

Casus: Ouders op leeftijd   Wat is er aan de hand? Op een woonlocatie woont Jan. Jan is 52 jaar. Jan heeft altijd goed contact met zijn ouders. Jan’s ouders zijn vitale mensen op leeftijd en kwamen, tot voor enkele maanden terug, minimaal één maal per week op bezoek. Zij zijn sterk betrokken bij de […]

start

Waarderen van vrijwilligers

HBO | Waarderen van vrijwilligers | Tweetal | 30 minuten

Bekijk de fotostrips en bespreek per strip: wat je opvalt; beeld je in hoe de vrijwilliger zich zal voelen; of je deze situaties in jouw eigen praktijk ook tegenkomt; wat jij anders zou willen doen als jij de begeleider was.   De markt De markt     Klusjesvrijwilliger Klusjes vrijwilliger   Afspraak valt in het […]

start

Verkeerde vrienden

HBO | Verkeerde vrienden | In tweetallen (praktijk)

Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus a. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou je welke vragen stellen? Benoem de vragen die je hebt. Welke personen zijn er in beeld en welke personen mis je? Wie zou je verder erbij betrekken en hoe pak je dat aan? In hoeverre zou je in […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

HBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Lees het artikel: ‘De grote belofte die het sociale netwerk heet’ https://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/documenten/movisies/movisies-2018-1/14/ en lees eventueel de conclusies van het onderzoeksrapport: ‘Ik los het zelf wel op’ (blz. 76-82). Neem een cliënt (en diens naasten) in gedachten die moeite heeft (of hebben) om een beroep te doen op mensen uit hun netwerk. Welke belemmerende factoren spelen […]

start