E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Inleven in de situatie van de ouders/ brusjes

MBO | Inleven in de situatie van de ouders/ brusjes | In drietal | 60 minuten

Ouders en brusjes kunnen behoefte hebben aan een professional die regelmatig contact opneemt. Zij worden niet altijd gezien en zijn niet altijd in beeld. Toch is daar alle reden toe. Het leven van de ouders en brusjes wordt sterk bepaald door de persoon met (L)VB. Zij hebben te maken met eigen kwesties die te maken […]

start

Ondersteuningsaanbod brussen

MBO | Ondersteuningsvragen brussen | Individueel of tweetallen | 60 minuten

Brussen: broers of zussen van een persoon met een beperking die door diens zorgvraag vaak de aandacht binnen het gezin heeft opgeëist en die als volwassenen, na bijvoorbeeld het overlijden van de ouders, verantwoordelijk zijn voor hun broer of zus met een beperking. Een bijzondere groep met wie je als professional in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg […]

start

Openingsvragen bij brusjes

MBO | Openingsvragen bij brusjes | Drietal | 30 minuten

Bespreek met één of twee collega’s of medestudenten wat jullie goede openingsvragen zouden vinden om in contact te komen met de brusjes. Gebruik daarvoor tenminste drie eigen praktijkvoorbeelden óf de volgende casussen. Je kunt ook kijken op de site www.brussenboek.nl naar de blogs van brusjes. Casus 1                Floor Vlaskamp   (www.brussenboek.nl) Floor Vlaskamp, zus van Ann: […]

start

Kennis van de sociale kaart

MBO | Kennis van de sociale kaart | Individueel of in groepjes | 60 minuten

De decentralisatie van zorg heeft, naast bezuiniging, ook als doel om de zorg dichterbij de leefwereld van de burger te organiseren. De eerste stap die je als burger nu meestal moet zetten bij een hulpvraag, is naar de gemeente toe. Echter, in elke gemeente is de zorg/ondersteuning weer anders geregeld.   Bekijk onderstaande wensen/behoeften/vragen en […]

start

Inleven in de ouders van pubers met een (L)VB

MBO | Inleven in de ouders van pubers met een (L)VB | In vijftallen | 45 minuten

Opdracht: 1.) Kijk naar de eerste 10 minuten, of naar de trailer, van de volgende documentaire: Titel: 3LAB: ‘Deze zomer is van mij – jongeren met een LVB zelfstandig op vakantie’ Uitzenddatum: 31 januari 2016 Deze zomer is van mij Voor de eerste keer zonder ouders, maar mét begeleiders op vakantie naar Blanes. De nieuwe […]

start

Migranten mantelzorgers

MBO | Mirgranten mantelzorgers | Tweetal | 60 minuten

  Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet     Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormen. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort. Kies vervolgens een van de risico’s uit opdracht 2. […]

start

Oog hebben voor rouwprocessen en casemanagement

MBO | Oog hebben voor rouwprocessen en casemanagement | Individueel | 90 minuten

Leesopdracht Lees de tekst op: Steun bij verlies over mantelzorgers die steeds meer taken toebedeeld krijgen. Kies vier verhalen van de site: Oudersonline en lees ze zorgvuldig. Werkopdracht Schrijf een brief aan één van deze ouders of brussen (fictief) waarbij je hen wilt laten weten: Dat je het rouwproces ziet. Welke tips je geeft om […]

start

Vrijwilliger gezocht

MBO | Vrijwilliger gezocht | Individueel | 45 minuten

  Neem een cliënt in gedachten die wellicht baat zou hebben bij een maatje waarmee hij/zij iets kan ondernemen in de vrije tijd, mogelijk ook om de thuissituatie te ontlasten. Schrijf in een paar zinnen de wens die deze persoon zou hebben; denk aan interesses, leeftijd, woonplaats, frequentie en activiteit.   Er zijn verschillende mogelijkheden […]

start

Screeningsinstrumenten

MBO | Screeningsinstrumenten | Individueel of in tweetal | 60 minuten

  Hadassa (36) woont met haar gezin in Zeist. Haar ouders zijn vanuit Egypte naar Nederland gekomen.  Hadassa’s tweede kind is een jongen, Ravic (13), met een ernstige verstandelijke beperking (IQ 25-35). Hij heeft fikse woedeaanvallen en slaat zichzelf. Ook doet hij regelmatig aan hoofdbonken tegen de muur. Om de schade te beperken draagt hij […]

start

Heel het Leven

MBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Bekijk de film Heel het Leven  waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking Heel het Leven. Zij richt zich in de film op iemand met dementie en de mantelzorger, maar dit kan ook een van jouw cliënten met (L)VB en diens mantelzorger zijn. Neem een van je cliënten en een mantelzorger in gedachten. […]

start