E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Vrijwilligers op een woongroep

MBO | Vrijwilligers op een woongroep | Drie- of viertal | 45 minuten

Een vrijwilligerscoördinator aan het woord over vrijwilligers werven voor een woonlocatie: Op een van de locaties in een zorginstelling is door een collega een vrijwilliger gevonden via Facebook. We hebben met de vrijwilliger kennis gemaakt o.a. om te kijken of hij en de bewoners er positief naar kijken. Zowel de vrijwilliger als de bewoners vonden […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Bekijk de film Ons tweede huis op de site: Ons tweede huis voor mensen met een beperking. Dit is een voorbeeld van respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met een verstandelijke beperking om de ouders en brussen te verlichten. Vilans, Movisie en Mantelzorg.nl definiëren respijtzorg in hun factsheet (2020) als: Respijtzorg is een tijdelijke […]

start

Signaleren en bespreken knelpunten

MBO | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 6 uit de publicatie:  Stilstaan om vooruit te komen  en beantwoord gezamenlijk vraag 1 en 2. Stilstaan om vooruit te komen, Wmo Werkplaatsen, 2015, Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa   Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als sociaal werker vanuit het […]

start

Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk

MBO | Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk | Tweetal | 60 minuten

1. Lees Wmo-wijzer Balans individuele en collectieve benaderingen in de wijk Individuele vragen kunnen volgens dit artikel collectief benaderd worden. Zijn er voorbeelden uit jouw eigen praktijk waarin individuele vragen van cliënten of mantelzorgers collectief zijn benaderd? Zo ja, schrijf ze op en benoem wat de ervaringen hiermee zijn. Zo nee, schrijf op waarom dit […]

start

Interdisciplinair werken

MBO | Interdisciplinair werken | Groep | 60 minuten

Lees de casus: Je vriendin werkt op het mbo- onderwijs. Ze vertelt je dat ze een student heeft die voor haar broer zorgt. De broer is 21 jaar en heeft een verstandelijke beperking en een lichte vorm van autisme. Hij heeft geen gedragsproblemen en vraagt vooral veel dagstructuur. Hij woont nog thuis bij zijn ouders. […]

start