E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Balansmodel

MBO | Balansmodel | Individueel | 60 minuten

Inleiding op de opdracht/ voorbeeld  Kees is een man van 50. Kees mist zijn familie. Hij heeft een verstandelijke beperking  en is doof. Kees heeft tot voor kort  veel ondersteuning gehad van zijn moeder. Zij zorgde dat hij naar paardrijden ging, contact hield met de familie, en dat hij zijn ‘verloofde’ regelmatig bezocht. Kortgeleden is […]

start

Regieversterkende benadering

MBO | Regieversterkende benadering | Drietal | 60 minuten

In de publicatie: Outreachend Werkt!  wordt in de inleiding gesproken over een regieversterkende benadering en uitleg gegeven over (de geschiedenis van) outreachend werken. Lees de inleiding en zoek op wat de begrippen: ‘regieversterkende benadering’  en ‘outreachend werken’  betekenen. Schrijf de gevonden informatie op. Vaak wordt het begrip outreachend werken gebruikt rond mensen met een beperking. […]

start

Vrijwilligers kennen en binden

MBO | Vrijwilligers kennen en binden | Individueel of in twee- of drietal | 50 minuten

Casus: Jan wil wel maar weet niet hoe Jan is een man van 40. Hij heeft een verstandelijke beperking en een vorm van autisme. Jan is nog niet lang geleden vanuit de thuissituatie in een woonvoorziening komen wonen. Jan heeft weinig interesse en is heel wantrouwend. In eerste instantie wil hij nergens in meegaan. Hij zit […]

start

Verkeerde vrienden

MBO | Verkeerde vrienden | In tweetal (praktijk)

Verkeerde vrienden Lees casus 13 Verkeerde vrienden uit de volgende publicatie: Stortelder, M. (2015). Casus 13 Verkeerde vrienden. In L. Linders, & D. Feringa(red.), Stilstaan om vooruit te komen; Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 59-60). Utrecht: Movisie. Opdracht Beantwoord de (oriënterende) vragen bij de casus. Wie is hier de primaire hulpvrager? Aan wie zou […]

start

Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad

MBO | Sociale binding en voorzieningen in een dorp of stad | Tweetal of individueel

Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed Terwijl de bevolking in de stad alsmaar stevig groeit, is die op het platteland sinds 2010 aan het krimpen. Binnen het platteland varieert het: in dorpen rond de stad is de bevolkingsomvang min of meer stabiel, in kleine afgelegen dorpen krimpt deze fors. Lees verder. SCP. […]

start

Heel het Leven

MBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Bekijk de film Heel het Leven  waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking Heel het Leven. Zij richt zich in de film op iemand met dementie en de mantelzorger, maar dit kan ook een van jouw cliënten met (L)VB en diens mantelzorger zijn. Neem een van je cliënten en een mantelzorger in gedachten. […]

start

SOFA-model

MBO | SOFA-model | Drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je de verschillende rollen verkennen van de mantelzorger, met name de rol van de persoonlijke relaties met de naaste(n). Bestudeer hiervoor eerst de pagina’s  4 tot en met 8 van de publicatie:  Werkboek samenwerking mantelzorgers Op pagina 7 van deze publicatie, zie je onderstaand model staan. Je kijkt in het bijzonder […]

start

Netwerken en diversiteit

MBO | Netwerken en diversiteit | Twee- of drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je na hoe netwerken kunnen ontstaan bij migranten mantelzorgers. Lees hiervoor eerst de opzet van de opleiding AMWAHT: De opleiding De AMWAHT-opleiding bestaat uit drie modules en een praktijkdeel. Bij iedere les worden het doel, het dagschema, werkvormen en begrippen en theorie gegeven. Zie voor meer informatie het Opleidingsboek (Moerbeek & […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Drietal | 45 minuten

Lees de rollen van informele zorg en ondersteuning aan informele zorg op pagina 18 en 19 van de literatuurverkenning. Ga met twee medestudenten in dialoog over: Welke ondersteuning bied jij het netwerk om hen te ontlasten? In hoeverre is het jouw taak om het netwerk te ondersteunen? Welke stappen zet jij wanneer je signaleert dat […]

start