E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Relaties en rollen

HBO | Relaties en rollen | Individueel | 60 minuten

In  de literatuurstudie (zie ‘literatuur verkennen’ bij deze e-learning) staat in hoofdstuk 7 de volgende tekst. Lees deze tekst. Rollen en relaties Een goede samenwerking met familieleden houdt rekening met vier rollen die een informele zorger kan vervullen: als expert, collega, cliënt en naaste. Familieleden zijn in eerste instantie de experts: zij weten veel over […]

start

Heel het Leven

HBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Neem voor deze opdracht een cliënt met (L)VB en zijn of haar mantelzorger in gedachten. a. Wat is jouw indruk over de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Dus: in hoeverre levert de mantelzorger een bijdrage aan het onderhouden, versterken en uitbreiden van het netwerk van de cliënt? Geef op een […]

start

Regieversterkende benadering

MBO | Regieversterkende benadering | Drietal | 60 minuten

In de publicatie: Outreachend Werkt!  wordt in de inleiding gesproken over een regieversterkende benadering en uitleg gegeven over (de geschiedenis van) outreachend werken. Lees de inleiding en zoek op wat de begrippen: ‘regieversterkende benadering’  en ‘outreachend werken’  betekenen. Schrijf de gevonden informatie op. Vaak wordt het begrip outreachend werken gebruikt rond mensen met een beperking. […]

start

Balansmodel

MBO | Balansmodel | Individueel | 60 minuten

Inleiding op de opdracht/ voorbeeld  Kees is een man van 50. Kees mist zijn familie. Hij heeft een verstandelijke beperking  en is doof. Kees heeft tot voor kort  veel ondersteuning gehad van zijn moeder. Zij zorgde dat hij naar paardrijden ging, contact hield met de familie, en dat hij zijn ‘verloofde’ regelmatig bezocht. Kortgeleden is […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Drietal | 45 minuten

Lees de rollen van informele zorg en ondersteuning aan informele zorg op pagina 18 en 19 van de literatuurverkenning. Ga met twee medestudenten in dialoog over: Welke ondersteuning bied jij het netwerk om hen te ontlasten? In hoeverre is het jouw taak om het netwerk te ondersteunen? Welke stappen zet jij wanneer je signaleert dat […]

start

Netwerken en diversiteit

MBO | Netwerken en diversiteit | Twee- of drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je na hoe netwerken kunnen ontstaan bij migranten mantelzorgers. Lees hiervoor eerst de opzet van de opleiding AMWAHT: De opleiding De AMWAHT-opleiding bestaat uit drie modules en een praktijkdeel. Bij iedere les worden het doel, het dagschema, werkvormen en begrippen en theorie gegeven. Zie voor meer informatie het Opleidingsboek (Moerbeek & […]

start

SOFA-model

MBO | SOFA-model | Drietal | 45 minuten

In deze opdracht ga je de verschillende rollen verkennen van de mantelzorger, met name de rol van de persoonlijke relaties met de naaste(n). Bestudeer hiervoor eerst de pagina’s  4 tot en met 8 van de publicatie:  Werkboek samenwerking mantelzorgers Op pagina 7 van deze publicatie, zie je onderstaand model staan. Je kijkt in het bijzonder […]

start

Heel het Leven

MBO | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Bekijk de film Heel het Leven  waarin docent Sascha van Gijzel vertelt over de handreiking Heel het Leven. Zij richt zich in de film op iemand met dementie en de mantelzorger, maar dit kan ook een van jouw cliënten met (L)VB en diens mantelzorger zijn. Neem een van je cliënten en een mantelzorger in gedachten. […]

start

Vrijwilliger gezocht

HBO | Vrijwilliger gezocht | Individueel | 60 minuten

Neem een cliënt in gedachten die wellicht baat zou hebben bij een maatje waarmee hij/zij iets kan ondernemen in de vrije tijd, ook om de thuissituatie te verlichten. Schrijf in een paar zinnen de wens op die deze persoon zou hebben, denk aan interesses, leeftijd, woonplaats, frequentie en activiteit. Er zijn verschillende mogelijkheden om een […]

start

Migranten mantelzorgers

HBO | Migranten mantelzorgers | Tweetal | 60 minuten

Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormt. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort. Bekijk nu de column over AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) […]

start