E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Zorg voor jezelf

HBO | Zorg voor jezelf | Individueel | 45 minuten

Er zijn regelmatig congressen voor professionals die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn ook congressen voor mensen die hersenletsel hebben en hun naasten. Ga op zoek naar congressen die dit jaar plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Noem minimaal vijf congressen en benoem wat het thema is, voor welke doelgroep het congres bedoeld is (dus […]

start

Respijtzorg

HBO | Respijtzorg | Drietal | 60 minuten

  De familie woont nu 5 jaar in Nederland. De jaren in oorlog in hun land Syrië heeft een enorme impact op hun leven. Nog steeds . Gelukkig hebben ze recent een verblijfsstatus gekregen.  De drie kinderen gaan inmiddels naar school, moeder heeft werk in de administratie en vader werkt als vrijwilliger bij een buurtcentrum.  […]

start

Ervaringskennis van de mantelzorger

HBO | Ervaringskennis van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Ook mantelzorgers maken een herstelproces door wanneer hun naaste een hersenletsel heeft opgelopen. Lees onderstaande tekst.   Hoe krijgt het vraaggericht werken vorm? Het wisselt per organisatie en per persoon. Ger en ik krijgen ruim baan om onze wensen te benoemen. We weten weinig van hersenletsel en willen dus advies. We weten veel van ons eigen leven […]

start

Cultuursensitief werken

MBO | Aandacht voor de jonge mantelzorger met een migratieachtergrond | Tweetal | 30-60 minuten

Lees eerst de publicatie:  Handreiking zorg voor mantelzorger  of Mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden van Kennisinformelezorg.nl In de wijk Leidsche Rijn in Utrecht woont het gezin M.  Het bestaat uit vader Younes, moeder Siham, en 3 kinderen in de leeftijd van 21, 19 en 15 jaar. Grootmoeder Karima woont bij hen in. De oudste zoon […]

start

Casemanager

MBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start

Cultuursensitief werken

HBO | Aandacht voor de jonge mantelzorger met een migratieachtergrond | Tweetal | 30-60 minuten

Lees de publicatie: Handreiking Zorg voor mantelzorger of  Mantelzorgers met verschillende culturele achtergronden van Kennisinformelezorg.nl In de wijk Leidsche Rijn in Utrecht woont het gezin M.  Het bestaat uit vader Younes, moeder Siham, en 3 kinderen in de leeftijd van 21, 19 en 15 jaar. Grootmoeder Karima woont bij hen in. De oudste zoon Mohand, […]

start

Eigen leven van de mantelzorger

MBO | Eigen leven van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Op een dag vang je een gesprek op tussen een moeder en haar dochter. De moeder (64) verzorgt haar partner (69) met hersenletsel. Moeder doet dit sinds 6 jaar. Ze doet het allemaal naast haar baan, twee dagen in de week. Haar vriendinnen ziet ze nog zelden en ook de Franse les waar ze jaren […]

start

Wegvallen van de mantelzorg

MBO | Wegvallen van de mantelzorg | Individueel | 45 minuten

Zoek op minimaal 3 sites wat een beroerte is. Vergelijk de informatie van de 3 sites. Is de informatie overeenkomstig? Bron Hartstichting   Lydia zorgt al 10 jaar voor haar man Dennis. Samen hebben ze 3 kinderen die inmiddels uit huis zijn en in de stad studeren. Dennis heeft 10 jaar geleden een hersenbloeding gekregen. […]

start

Herstel

MBO | Herstel | Tweetal | 45 minuten

  Bekijk de casus van Monique. Waarin herken je aspecten van (levend) verlies bij Monique en haar naasten?   Een term die veel wordt gebruikt in de psychische gezondheidszorg is herstel. Bij herstel gaat om het terugvinden van een betekenisvol leven in een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid. Bespreek hoe jullie […]

start

Casemanager

HBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start