E-learning Informelezorg

De opdrachten

Outreachend werken (signaleren)

HBO | Outreachend werken (signaleren) | Drietallen | 60 minuten

“Ad was vroeger de steun en toeverlaat van zijn vrouw en leunt nu op haar. Ad is drie jaar geleden van de trap gevallen vanwege slaapwandelen. Daardoor heeft hij een ‘hersenbeschadiging rechts’. Zijn vrouw Ineke heeft weinig uitleg gekregen over de gevolgen van het hersenletsel van Ad. Ze moet het zelf uitzoeken. Wanneer Ineke Ad […]

start

Casemanager

HBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start

NAH en ouderschap

HBO | NAH en ouderschap | Individueel | 30 minuten

In het boek ‘Een lepel in de soep’ (Van Dam, 2017), kun je verschillende verhalen lezen van mensen met NAH die een gezin hebben. Op de site verdermethersenletsel.nl staan links naar ervaringsverhalen. Jan-Willem (in: Van Dam, 2017), vertelt dat hij weinig thuis is geweest toen zijn kinderen jong waren vanwege zijn revalidatie. Schrijf op, vanuit […]

start

Gespecialiseerde revalidatie en deltaplan

HBO | Gespecialiseerde revalidatie en deltaplan | Tweetal | 75 minuten

Deze opdracht gaat over belangenverenging hersenletsel.nl Gebruik de link en bekijk de site globaal. Bestudeer vervolgens het video-filmpje dat plm. 6 minuten duurt. Kijk het helemaal uit. https://youtu.be/ymTqYj4R_mc?t=3 Er wordt gesproken over: ketenzorg ligduur in de revalidatie goede diagnostische modellen gefragmenteerde zorg overkoepelende verantwoordelijkheid Deze opdracht maak je in het licht van thema: ‘Sociale kaart […]

start

Type hersenletsel en de gevolgen

HBO | Type hersenletsel en de gevolgen | Individueel | 45 minuten

1 Er zijn verschillende oorzaken voor hersenletsel. Bestudeer de onderstaande tekst : Bron: https://www.verdermethersenletsel.nl/thema-s/oorzaken-hersenletsel-nah 2 De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel kunnen divers zijn. Op https://www.nah.nl/cva/  staat een overzicht van de mogelijke gevolgen ervan. Lees de tekst goed en realiseer je dat het om zichtbare én onzichtbare gevolgen kan gaan. Ga op zoek naar minimaal 3 […]

start

Eigen regie mantelzorger

HBO | Eigen regie mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Op een dag vang je een gesprek op tussen een moeder en haar dochter. De moeder (64) verzorgt haar partner (69) met hersenletsel. Moeder doet dit sinds 6 jaar. Ze doet het allemaal naast haar baan twee dagen in de week. Haar vriendinnen ziet ze nog zelden en ook de Franse les waar ze jaren […]

start

Rechtspositie PGB

HBO | Rechtspositie PGB | Groep (tweetal). | 60 minuten

In deze opdracht gaan jullie met je telefoon een informatiefilmpje maken over het aanvragen van een PGB. Zorg dat onderstaande informatie in jullie filmpje (van maximaal 10 minuten) in ieder geval aan bod komt. Wat is een PGB? Welke vormen van PBG zijn er en wat zijn de belangrijkste verschillen? Aan welke voorwaarden moet je […]

start

Landelijke organisaties mantelzorgers

HBO | Landelijke organisaties mantelzorgers | Individueel | 60 minuten

Deze opdracht gaat over de organisaties die zich bezighouden met mantelzorgers van mensen met NAH. Ga op zoek naar minimaal 6 organisaties die landelijk actief zijn. Let op, het gaat niet voorzieningen voor mensen met NAH die ook met de mantelzorgers praten. Het gaat om organisaties die specifiek onderzoek doen naar deze groep mantelzorgers, actief […]

start

Vindplaatsgericht werken

HBO | Vindplaatsgericht werken | Individueel | 30 minuten

In deze opdracht ga je op zoek naar waar je mantelzorgers kunt vinden en bereiken. Kijk goed naar de infographic mantelzorgers-beter-bereiken (Movisie). Ga in je eigen werksituatie, of misschien in je privéleven, waar je in contact kunt komen met mantelzorgers van mensen met hersenletsel. Bekijk of dat het Zorgpad (1) is of het leefpad (2). […]

start

Wegvallen van de mantelzorg

HBO | Wegvallen van de mantelzorg | Individueel | 45 minuten

Zoek op minimaal 3 sites wat een beroerte is. Vergelijk de informatie van de 3 sites. Is de informatie overeenkomstig? Zie je accentverschillen? Bron Hartstichting   Lydia zorgt al 10 jaar voor haar man Dennis. Samen hebben ze 3 kinderen die inmiddels uit huis zijn en in de stad  studeren. Dennis heeft 10 jaar geleden […]

start