E-learning Informelezorg

De opdrachten

Openingsvragen naar de mantelzorger

HBO | Openingsvragen naar de mantelzorger | Drietallen | 60 minuten

1 Bestudeer de praktische tips uit het document ‘Direct aan de slag met mantelzorgers’ Gebruik Direct aan de slag met mantelzorgers 2 Bespreek in je groepje welke van de 8 tips je niet helemaal helder zijn. Ga in gesprek om de tips te verhelderen. 3 Nu ga je deze tips koppelen aan casuïstiek. Je gaat […]

start

Ervaringskennis van de mantelzorger

HBO | Ervaringskennis van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Ook mantelzorgers maken een herstelproces door wanneer hun naaste een hersenletsel heeft opgelopen. Lees onderstaande tekst.   Hoe krijgt het vraaggericht werken vorm? Het wisselt per organisatie en per persoon. Ger en ik krijgen ruim baan om onze wensen te benoemen. We weten weinig van hersenletsel en willen dus advies. We weten veel van ons […]

start

Rouw van familie en vrienden

HBO | Rouw van familie en vrienden | Individueel | 60 minuten

Lees de tekst over rouw bij levend verlies op hersenletsel-uitleg.nl. Schrijf voor jezelf op welke onderdelen van de tekst specifiek van toepassing zijn op naasten. In de tekst lees je dat zowel de persoon met NAH,  de mantelzorger en andere naasten te maken kunnen krijgen met rouw. Hoewel de impact op de mantelzorger het grootst […]

start

Respijtzorg

HBO | Respijtzorg | Individueel | 60 minuten

Voor deze opdracht heb je potloden of stiften nodig en twee (grote) vellen papier. In het midden schrijf je de naam van de plaats waar je studeert, stage loopt of (vrijwilligers)werk doet. Zoek op het internet naar respijtzorg mogelijkheden in de omgeving. Denk aan dagbesteding voorzieningen, logeerhuizen, vrijwilligers. Je gaat nu op het vel papier […]

start

Procedures rond PGB

HBO | Procedures rond PGB | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

Lees de volgende casus over mijnheer Biharie. Mevrouw Biharie kreeg 3 jaar geleden een beroerte. De gevolgen van haar beroerte zijn groot: op veel functiegebieden is zij niet meer zelfredzaam. Toch heeft ze samen met haar man besloten dat ze thuis blijft wonen. Maar dan is er wel ondersteuning nodig. Ze hebben een indicatie Wlz […]

start

Outreachend werken (signaleren)

HBO | Outreachend werken (signaleren) | Drietallen | 60 minuten

“Ad was vroeger de steun en toeverlaat van zijn vrouw en leunt nu op haar. Ad is drie jaar geleden van de trap gevallen vanwege slaapwandelen. Daardoor heeft hij een ‘hersenbeschadiging rechts’. Zijn vrouw Ineke heeft weinig uitleg gekregen over de gevolgen van het hersenletsel van Ad. Ze moet het zelf uitzoeken. Wanneer Ineke Ad […]

start

Casemanager

HBO | Casemanager | Individueel | 45 minuten

  Mensen met NAH en hun mantelzorgers maken veelal een langdurig en intensief zorgtraject door, waarbij de zorgbehoeften zich ontwikkelen en complex kunnen zijn in de verschillende fasen. Casemanagement bij NAH is bedoeld om mensen met NAH en hun naasten te ondersteunen in dit traject. Daarbij wordt aan een aantal problemen en zorgvragen van personen […]

start

Ervaringskennis van het netwerk

HBO | Ervaringskennis van het netwerk | Individueel | 180 minuten

Voor deze opdracht ga je ervaringskennis uit het sociale netwerk van iemand met NAH ophalen. Kun je vanuit je (vrijwilligers)werk, stage of eigen netwerk in contact komen met iemand uit het sociale netwerk? Probeer in ieder geval achter het volgende te komen: Hoe ervaart diegene zijn rol als vriend, kennis buur of (…..)? Welke tips […]

start

Brussen in beeld

HBO | Brussen in beeld | Individueel | 60 minuten

In de quickscan Zorgintensieve gezinnen wordt gesteld dat het oog hebben voor brussen een belangrijk aandachtspunt is voor gemeenten en zorginstellingen. Lees de samenvatting. Samenvatting   Online Peilingen Het merendeel van de brussen (60%) weet helemaal niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Ook geeft de helft van de brussen (53%) aan dat zij graag […]

start

Type hersenletsel en de gevolgen

HBO | Type hersenletsel en de gevolgen | Individueel | 45 minuten

1 Er zijn verschillende oorzaken voor hersenletsel. Bestudeer de onderstaande tekst : Bron: https://www.verdermethersenletsel.nl/thema-s/oorzaken-hersenletsel-nah 2 De gevolgen van niet aangeboren hersenletsel kunnen divers zijn. Op https://www.nah.nl/cva/ Staat een overzicht van de mogelijke gevolgen ervan. Lees goed de tekst en realiseer je dat het om zichtbare én onzichtbare gevolgen kan gaan. Ga op zoek naar minimaal 3 andere […]

start