E-learning Informele Zorg

Netwerkbijeenkomst

KerntaakVersterken
CompetentiesDenkt actief mee in de voorbereiding van netwerkbijeenkomsten.
OnderwerpNetwerkbijeenkomst
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd30-45 minuten
NiveauMBO
  1. Bekijk het volgende filmfragment over Uwe die mantelzorger is voor zijn partner Ilona. Binnenkort zal er een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Uwe en Ilona worden hierbij ondersteund door de organisatie waar je werkzaam bent als activiteitenbegeleider.
  2. Maak een mindmap. Waar denk je aan bij het woord netwerkbijeenkomst?

Bron: https://taalkanjer.nl/mindmap-als-hulp-bij-taal-en-spelling/

  1. Zoek tenminste 3 bronnen op over netwerkbijeenkomsten. Maak gebruik van de zoektermen: ‘Eigen Kracht Conferentie’, ‘Toekomstberaad’, ‘Sociale Netwerk Versterking’. Maak ook gebruik van hersenletselnet overijssel.  Vul de mindmap verder aan.
  2. De netwerkbijeenkomst rondom Uwe en Ilona wordt georganiseerd om de zorg voor Ilona te verdelen zodat Uwe zijn rol als mantelzorger op de lange termijn met plezier vol kan houden.

In een teamvergadering wordt de voorbereiding van de netwerkbijeenkomst besproken. De maatschappelijk werker die Uwe en Ilona ondersteunt bij het voorbereiden van de bijeenkomst heeft een aantal vragen die ze aan de vergadering voorlegt.

  • Vooraf zou ik graag van Uwe en Ilona willen weten wat zij verwachten van de bijeenkomst. Zal ik dit met hen gezamenlijk bespreken of met ieder apart?

Het is belangrijk om met de direct betrokkenen de verwachtingen te bespreken. Een belangrijke factor is de mate van ziekte-inzicht bij Ilona. Voelt Uwe de ruimte om vrijuit te spreken waar Ilona bij is? Een  oplossing is om zowel met het echtpaar gezamenlijk als met de mantelzorger apart te spreken.

  • Hoe bepalen we wie er uitgenodigd worden bij de bijeenkomst?

Dit wordt met Uwe en Ilona besproken. Het gaat erom wie voor hen belangrijk zijn. Je kunt denken aan bijvoorbeeld buren, vrienden, familie, begeleiders. In deze netwerkbijeenkomst staat de vraag van Uwe centraal ‘Hoe kunnen we (meer) samen de zorg voor Ilona dragen’? Het is van belang dat genodigden daarover kunnen meedenken en daar mogelijk ook een rol in kunnen spelen. Door het stellen van vragen kun je Uwe en Ilona helpen om mensen uit te nodigen. Misschien lijkt het netwerk in eerste instantie erg klein. Door vragen te stellen over het netwerk dat zij in het verleden hadden,  zouden er mensen naar voren kunnen komen die uitgenodigd kunnen worden.

Door hersenletselnet overijssel wordt geadviseerd om niet meer dan 20 mensen uit te nodigen.

  • Welke materialen hebben we nodig en waar gebruiken we die voor?

Handig is om een flip-over en stiften bij de hand te hebben. Daarop kunnen afspraken gezet worden en deze zijn dan meteen voor iedereen zichtbaar. Verder is er in principe niet veel nodig tenzij de specifieke situatie daarom vraagt.

Zie ook hersenletselnet overijssel