E-learning Informelezorg

De opdrachten

Outreachend werken

hbo | Outreachend werken | Individueel | 120 minuten

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk? Algemene onderliggende literatuur die je kunt gebruiken: Wat is outreachend werken?  Hoe zijn  mantelzorgers beter te bereiken? Neem een kort filmpje op van […]

start

Morele dilemma’s

hbo | Morele dilemma’s | Individueel | 90 minuten

Stel voor een organisatie een richtlijn op om professionals te helpen morele dilemma’s bespreekbaar te maken. Het kan gaan om de organisatie waar je zelf werkzaam bent of om een organisatie die je voor deze opdracht uitkiest. Ernst Buning heeft tal van liedjes geschreven over zijn mantelzorgtaak voor zijn, inmiddels overleden, vrouw die leed aan […]

start

Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n)

hbo | Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n) | In drietallen | 90 minuten

Op de site:  Alzheimer Nederland, kun je informatie vinden over de verschillende vormen van dementie. Lees de globale beschrijvingen en kies drie verschijningsvormen van dementie om verder uit te werken. Lees de uitgebreide beschrijving van de gekozen verschijningsvormen. Zoek daar op internet, of in de literatuurlijst behorende bij deze e-learning, nog meer informatie en films […]

start

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n).

hbo | Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n). | Individueel | 100 minuten

  Bekijk een film of documentaire waarin het dementieproces centraal staat en waarin het perspectief van verschillende actoren aan bod komt. Kies bijvoorbeeld één van de volgende films of documentaires: Still Alice (indien beschikbaar, bijvoorbeeld in mediatheek of in eigen bezit). Wat ik nog ben Voor ik het vergeet In bovengenoemde films zie je mensen […]

start

De mantelzorger in beeld

hbo | De mantelzorger in beeld | Drietallen | 75 minuten

Mantelzorgers zijn niet altijd in beeld bij de professionele zorgorganisaties terwijl er wel alle reden is dat zij gezien en gefaciliteerd worden. In deze opdracht ga je ontdekken hoe je  mantelzorgers kunt benaderen. Je leert hoe je mantelzorgers kunt zien en kunt bereiken. Hoe zorg je ervoor dat mantelzorgers in beeld komen? Waar vind je […]

start

Complexiteit van de mantelzorgsituatie

hbo | Complexiteit van de mantelzorgsituatie | Drietal | 90 minuten

In deze opdracht gaan jullie een filmpje maken. Het maakt niet uit of jullie een opname maken van een feitelijke situatie, bijvoorbeeld in een thuis- of verpleeghuissituatie, een nagespeelde situatie, of een animatie. Maak daarin een keuze. Kies een situatie waarin duidelijk wordt dat er complexiteit is, bijvoorbeeld in de communicatie, in het gedrag begrijpen, […]

start