E-learning Informelezorg

De opdrachten

Zoeken naar Zorg

hbo | Zoeken naar Zorg | Twee- of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één persoon van je […]

start

Werk en mantelzorg

hbo | Werk en mantelzorg | Individueel | 60 minuten

Bekijk hier de lezing (18 minuten) van L. Linders gehouden op de Inspiratiedag Dementie 2015. In deze lezing hoor je voorbeelden van mantelzorgers die moeite hebben om het overzicht te houden over de grote hoeveelheid zorgaanbod,  in relatie tot hun eigen vragen. De regeldruk speelt daarbij zeker parten. De vraag is hoe mantelzorgers in het […]

start

Samenwerking professionals rond informele netwerken

hbo | Samenwerking professionals rond informele netwerken | In twee- of drietallen. | 60 minuten

In de literatuurlijst die op deze site gegeven is, staat bij thema 4 het artikel van Jansen, Veldboer en Verharen (2017); ‘Samenwerken met informele netwerken als opdracht’. Het is artikel 2 uit de publicatie: ‘Kwesties en keuzes in wijkgericht werken’, van Werkplaatsen Sociaal Domein. Bron: www.wmowerkplaatsen.nl Lees dit artikel. Beantwoord nu de volgende vragen: Je […]

start

Organisatie mantelzorg ervaringsgenoten

hbo | Organisatie mantelzorgringsgenoten | In twee- of drietallen | 60 minuten

Ga naar deze website over contact met lotgenoten van mantelzorgers van iemand met dementie. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten. Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is een vraag van […]

start

Netwerkbenadering van de gemeente

hbo | Netwerkbenadering van de gemeente | In twee- of drietallen. | 75 minuten

Gemeenten worstelen al jaren met het zich positioneren t.o.v. burgers en sociale netwerken. Gemeenten hebben de neiging om burgers te ontrafelen en reduceren tot een aantal hanteerbare elementen zoals schulden, verstandelijk beperkt, isolement, verslaving, etc. Er worden specifieke voorzieningen georganiseerd , zo ook voor mantelzorgers. De vraag die Runhaar B. (2013) zich stelt in de […]

start

Mantelzorgmaatje vinden

hbo | Mantelzorgmaatje vinden | In twee- of drietallen | 45 minuten

Een stagiaire bij een vrijwilligersorganisatie vertelt: ‘Ik werk sinds kort bij Handje Helpen in Utrecht. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen kunnen zich daar aanmelden. Er wordt dan gekeken welke vragen en wensen zij hebben en welke deskundigheidsbevordering nodig is. Ook wordt er een matching gedaan, dat is om te kijken of […]

start