E-learning Informelezorg

De opdrachten

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

Respijtzorg is een ander woord voor vervangende zorg. Daarmee wordt bedoeld: de situatie waarin de vaste mantelzorger even vrijaf gegeven wordt. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig, de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen. Kijk op de volgende sites. Regelhulp Ondersteuning op maat Welke vormen van respijtzorg zijn er mogelijk? […]

start

Oog hebben voor rouwprocessen

mbo | Oog hebben voor rouwprocessen | Individueel | 90 minuten

Leesopdracht Lees hier het stuk over ‘Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven’. Kies vier ervaringsverhalen van mantelzorgers op: dementie.nl en lees ze. Schrijf een brief aan één van deze mantelzorgers (fictief) waarbij je de mantelzorger wilt laten weten: Dat je het rouwproces ziet. Welke tips je de mantelzorger zou willen geven […]

start

Mantelzorg en zingeving

mbo | Mantelzorg en zingeving | Twee- of drietallen | 180 minuten

In deze opdracht heb je direct contact met mantelzorgers. Misschien ken je een mantelzorger van een persoon met dementie. Neem anders contact op met mantelzorgers bij een verpleeghuis, bij een welzijnsorganisatie, bij een Alzheimer café of bij een wijkcentrum. Of ga op zoek in je eigen gemeente. Je kunt ook kijken of je een mantelzorggroep […]

start

Ervaringskennis

mbo | Ervaringskennis | Twee- of drietallen | 90 minuten

Je herkent in een filmpje of in een casus de ervaringskennis van de mantelzorger. Je gaat op zoek naar de gewenste situatie waarin de mantelzorger vorm kan geven aan een eigen leven naast de zorg. Bekijk hiervoor een film over mantelzorgers die samenkomen rondom het thema werk en een fragment over de ervaringen van mantelzorgers. Door gebruik te […]

start

Eigen proces van de mantelzorger

mbo | Eigen proces van de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 60 minuten

Casus Hadassa Hadassa vertelt: ‘Mijn moeder [75 jaar] is al 15 jaar weduwe. Ze heeft zich dapper staande gehouden terwijl haar zussen allemaal nog in Turkije wonen. Maar nu wordt moeder zelf ook ouder. Ze vergeet weleens iets. Laatst was ze aan het koken en waren de rijst en groenten al bijna klaar, terwijl het […]

start

Casemanagement

mbo | Casemanagement | Twee- of drietallen | 45 minuten

Ronnie (74) is geboren in Suriname maar woont sinds zijn studententijd in Nederland. Hij heeft er een gezin gesticht met Philomena (68), die wel in Nederland is geboren. Hun drie kinderen zijn inmiddels zelfstandig . Ronnie en Philomena verhuizen naar een bovenwoning in de middelgrote stad waar ze al die jaren woonden. In eerste instantie […]

start