E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Niet pluis gevoel

mbo | ‘Niet pluis gevoel’ | Individueel | 60 tot 90 minuten

Zoek op internet naar de betekenis van een ‘niet pluis gevoel’. Vaak is er een gevoel van ‘iets aan de hand zijn’ wat later dementie blijkt te zijn. In je (toekomstige) werk kun je ook in de samenwerking met de mantelzorger te maken krijgen met een ‘niet pluis gevoel’. Bedenk  twee eigen casussen waarbij de […]

start

Minicollege over de gevolgen van dementie op naaste(n)

mbo | Minicollege over de gevolgen van dementie op naaste(n) | Drietallen | 120-135 minuten

Op de beginpagina van deze e-learning is een lijst gegeven van literatuur en informatie via sites over dementie en mantelzorg. Ga naar de bronnen van het thema: “Gevolgen van de dementie op de naaste(n)”.  Bekijk deze literatuur en sites globaal. Je kunt ook nog kijken naar deze sites: Dementiegame Omgaan met het verliezen van een […]

start

De gevolgen van een gestoorde inprenting

hbo | Inprenting | Individueel | 30-60 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen (2019). Zie ook bijvoorbeeld dit artikel van de Volkskrant. In hoofdstuk 2 van zijn boek beschrijft Buijsen hoe het geheugen werkt en wat er bedoeld wordt met een gestoorde inprenting. Probeer in één zin te formuleren wat er […]

start

De gevolgen van een gestoorde inprenting

mbo | Inprenting | Tweetal | 30 minuten-60 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van het boek: Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen (2019). Zie ook bijvoorbeeld dit artikel van de Volkskrant. In hoofdstuk 2 van zijn boek beschrijft Buijsen hoe het geheugen werkt en wat er bedoeld wordt met een gestoorde inprenting. 1. Formuleer ieder apart wat er volgens jullie […]

start

De mantelzorger in beeld

hbo | De mantelzorger in beeld | Drietallen | 75 minuten

Mantelzorgers zijn niet altijd in beeld bij de professionele zorgorganisaties terwijl er wel alle reden is dat zij gezien en gefaciliteerd worden. In deze opdracht ga je ontdekken hoe je  mantelzorgers kunt benaderen. Je leert hoe je mantelzorgers kunt zien en kunt bereiken. Hoe zorg je ervoor dat mantelzorgers in beeld komen? Waar vind je […]

start

Outreachend werken

hbo | Outreachend werken | Individueel | 120 minuten

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen en faciliteren is het van belang dat de professional weet hoe hij/zij hen kan bereiken. Outreachend werken speelt daar een belangrijke rol in. Wat is dat eigenlijk? Algemene onderliggende literatuur die je kunt gebruiken: Wat is outreachend werken?  Hoe zijn  mantelzorgers beter te bereiken? Neem een kort filmpje op van […]

start

Complexiteit van de mantelzorgsituatie

hbo | Complexiteit van de mantelzorgsituatie | Drietal | 90 minuten

In deze opdracht gaan jullie een filmpje maken. Het maakt niet uit of jullie een opname maken van een feitelijke situatie, bijvoorbeeld in een thuis- of verpleeghuissituatie, een nagespeelde situatie, of een animatie. Maak daarin een keuze. Kies een situatie waarin duidelijk wordt dat er complexiteit is, bijvoorbeeld in de communicatie, in het gedrag begrijpen, […]

start

Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n)

hbo | Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n) | In drietallen | 90 minuten

Op de site:  Alzheimer Nederland, kun je informatie vinden over de verschillende vormen van dementie. Lees de globale beschrijvingen en kies drie verschijningsvormen van dementie om verder uit te werken. Lees de uitgebreide beschrijving van de gekozen verschijningsvormen. Zoek daar op internet, of in de literatuurlijst behorende bij deze e-learning, nog meer informatie en films […]

start

Morele dilemma’s

hbo | Morele dilemma’s | Individueel | 90 minuten

Stel voor een organisatie een richtlijn op om professionals te helpen morele dilemma’s bespreekbaar te maken. Het kan gaan om de organisatie waar je zelf werkzaam bent of om een organisatie die je voor deze opdracht uitkiest. Ernst Buning heeft tal van liedjes geschreven over zijn mantelzorgtaak voor zijn, inmiddels overleden, vrouw die leed aan […]

start

Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n).

hbo | Herkennen van gevoelens en dilemma’s van naaste(n). | Individueel | 100 minuten

  Bekijk een film of documentaire waarin het dementieproces centraal staat en waarin het perspectief van verschillende actoren aan bod komt. Kies bijvoorbeeld één van de volgende films of documentaires: Still Alice (indien beschikbaar, bijvoorbeeld in mediatheek of in eigen bezit). Wat ik nog ben Wei. Zorgen voor pap. In bovengenoemde films zie je mensen […]

start