E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Overstijgend adviseren en coachen

hbo | Overstijgend adviseren en coachen | Tweetal | 60 minuten

Door de veranderingen in de zorg verschuift veel ondersteuning van specialistische voorzieningen naar (meer) generalistische buurtteams. Vele professionals zijn werkzaam als generalist. Zeker in complexe vraagstukken rondom dementie en mantelzorg en/of sociale netwerken, is specialistische kennis vereist. De T – shaped professional brengt goed in beeld hoe de generalistisch en specialistisch professional zich tot elkaar […]

start

Weet professionals te vinden

hbo | Weet professionals te vinden | Drietal | 60 minuten

Deze opdracht starten jullie individueel waarna jullie later met zijn drieën verder gaan met de opdracht. Deze overgang staat in de opdracht aangegeven. De ondersteuning van informele zorg rondom mensen met dementie is divers. In deze opdracht gaan we in op zorg, arbeid, dagbesteding en gespecialiseerde voorzieningen. Schrijf deze woorden op het vel papier zoals […]

start

Ondersteunen van de mantelzorger in tijden van COVID-19

hbo | Corona | Tweetal | 120 min

Zie in dit filmfragment hoe mantelzorger Peter het ervaart om voor zijn vrouw Tillie te zorgen, ook tijdens de periode van maatregelen vanwege COVID-19. Schrijf tijdens het kijken een aantal steekwoorden op. Je ziet dat Peter graag voor zijn vrouw wil blijven zorgen. Vanwege alle maatregelen zijn veel mogelijkheden om zich te kunnen opladen, weggevallen. […]

start

Levenseinde en wilsbeschikking

mbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees  het volgende artikel uit het AD van 10 mei 2017 : Vijf procent mantelzorgers denkt wel eens aan zelfmoord.   Schrijf minimaal drie dilemma’s op die Karlijn Joling, epidemioloog aan het VUmc, in haar onderzoek schetst. Kunnen jullie begrijpen dat een mantelzorger van iemand met dementie, deze levenseindewens uitspreekt? Geef je argumenten in het […]

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Lees hier een bericht over dementievriendelijke respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met dementie om de mantelzorger te verlichten. De mantelzorger kan dan tijd maken voor zichzelf, voor hobby’s of bijvoorbeeld werk. Neem vijf minuten de tijd om een mindmap te maken. Schrijf alles op wat er in je opkomt wanneer je denkt aan […]

start

Signaleren en bespreken knelpunten

mbo | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 12 uit de publicatie Stilstaan om vooruit te komen en beantwoord gezamenlijk de vragen 4, 5 en 10. ‘Stilstaan om vooruit te komen’, Wmo Werkplaatsen, 2015 Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als sociaal werker bij […]

start

Kennis en vaardigheden van andere professionals

mbo | Benutten kennis en vaardigheden van andere professionals | Drietal | 90 minuten

Doe ik het wel goed? Je komt als generalist in contact met gezin G. Het gezin bestaat uit vader A, moeder S, drie kinderen en de moeder van A. Het gezin komt uit Eritrea en, op oma na, spreken de gezinsleden goed Nederlands. Vader is met het oudste kind als eerste naar Nederland gekomen, waarna […]

start

Dementie platform

mbo | Dementieplatform | Drietal | 90 minuten

Op de Twentse boerderij ‘We wonen al zestig jaar op onze boerderij hier op het Twentse platteland’ zegt Jannie. De vrouw van vierentachtig ziet er verzorgd maar moe uit. Ze is samen met haar dochter gekomen. Roberto, Jannie’s man, gaat sinds kort een paar dagen in de week naar een zorgboerderij. Onlangs is bij hem […]

start

Casemanagement

hbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

Lees de kamerbrief over voortgang casemanagement dementie In de brief wordt duidelijk dat er groot belang gehecht wordt aan het beschikbaar zijn van een casemanager wanneer er sprake is van dementie. In dit bericht van Skipr kun je lezen dat de Nationale Ombudsman in 2018 stelde dat de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers […]

start

Knelpunten en beleid in mantelzorgondersteuning

hbo | Knelpunten en Beleid in mantelzorgondersteuning | Drietal | 120- 180 minuten

Scan de publicatie Samenwerken in de wijk van Movisie (2016) en lees in ieder geval pagina 34 tot en met 37. Sinds 2015 heeft de gemeente een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Op bijvoorbeeld de site van Movisie www.movisie.nl, kun je zien wat er in 2015 allemaal is veranderd in de […]

start