E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Advies geven aan naaste(n)

mbo | Advies geven aan naaste(n) | Individueel | 75 minuten

Casus Mevrouw van Dijk  Al jaren ben je als persoonlijk begeleider betrokken bij mevrouw Van Dijk. In eerste instantie was haar vraag om ondersteuning te krijgen bij het voeren van een eigen huishouden. Ze kreeg steeds meer moeite met persoonlijke verzorging, het zelfstandig doen van boodschappen en het omgaan met fysieke achteruitgang. Je hebt haar […]

start

Mantelzorgers met een migratieachtergrond en de inzet van vrijwilligers

hbo | Culturele diversiteit, vrijwilligers | Individueel | 60- 120 minuten

Je bent nu al een paar keer bij het echtpaar Tahiri geweest. Meneer en mevrouw wonen nu zo’n 40 jaar in Nederland. Ze hebben een fijne woning en hun dochter Khadija woont in dezelfde buurt. Meneer Tahiri heeft zijn hele leven hard gewerkt en heeft een pensioen waar het echtpaar van kan rondkomen. Mevrouw Tahiri […]

start

Het perspectief van het netwerk leren kennen

hbo | Het perspectief van het netwerk leren kennen | Drietallen | 120 minuten

De kunst van het vragen stellen De organisatie ‘Stichting Mee’ maakt in haar werkwijze : ‘Sociale Netwerk Versterking’ gebruik van de publicatie: ‘De kunst van het vragen stellen’ van Willem Verhoeven (Aarle Rixtel, 2010). Daarin worden vijf typen vragen onderscheiden. Bewustzijnsvragen waaronder de volgende vragen vallen: 1) Concretiserende vragen die de verteller de kans geven […]

start

Veranderende relaties

hbo | Veranderende relaties | Drietallen | 60 minuten

Bekijk het filmpje: zie: ‘Films’, waarin Casemanager Dementie Martha Derksen, vertelt over veranderende rollen en relaties bij dementie. Je kunt aanvullend gebruik maken van: Dementie.nl ‘Veranderende relaties bij dementie’ Naast geliefden en kinderen hebben ook anderen uit het netwerk ermee te maken dat hun relatie en rol tot degene met dementie verandert. Waar liggen volgens […]

start

Heel het Leven

hbo | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Ken je zelf mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie? Denk aan je werkplek, stages of aan mensen uit je omgeving. Neem voor deze opdracht deze persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in gedachten. Wat is jouw indruk van de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Het […]

start

Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers

hbo | Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers | Individueel | 75 minuten

Ga op internet op zoek naar informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Dat mogen regionale, maar ook landelijke organisaties zijn. Maak van tenminste twee gevonden organisaties een analyse van de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger cq de bemiddeling. Gaat het bijvoorbeeld om kortdurende of langdurende vrijwillige ondersteuning; gaat het om lichte of zware taken; […]

start

Burgervriendschappen

hbo | Burgervriendschappen | Tweetallen | 45 minuten

Bekijk via de link de powerpoint en de onderliggende lezing over burgervriendschappen Burgervriendschappen….wiens zorg is dat? Gijs Wanders (2015). Gezichten van dementie. Zwolle: WBOOKS Je ziet in een van de dia’s de verschillende inzet van ondersteuning. Bekijk die dia goed. Maak nu een koppeling met de besproken perspectieven namelijk: het overheidsperspectief, het samenlevingsperspectief, het professioneel […]

start

Sociale steun

hbo | Sociale steun | Individueel | 30 minuten

De Roos en Van Dinther (2011) benoemen vijf vormen van sociale steun: emotionele, instrumentele en informatieve ondersteuning, waardering en gezelschap. Zij stellen dat de sociale ondersteuning bij mensen met een chronische ziekte vaak een mengelmoes van deze aspecten is. In hoeverre zijn deze vijf vormen van sociale steun in jouw leven aanwezig? Kun je ook […]

start

Bespreken van vrijwillige inzet

mbo | Bespreken van vrijwillige inzet | Drietallen | 60 minuten

  Bij het ‘Verlichten’ van de mantelzorger of het netwerk kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld een activiteit ondernemen met degene met dementie. De mantelzorger heeft dan even vrijaf. Dit wordt respijtzorg genoemd.Ga ieder individueel op zoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente waar je zelf woont. In Utrecht is dat bijvoorbeeld  […]

start

Ontspoorde mantelzorg

mbo | Ontspoorde mantelzorg | Tweetal | 45 minuten

Op tv zijn wel eens spotjes van ouderenmishandeling. Vrijwilligers kunnen een belangrijke signaleringsfunctie hebben. Lees de onderstaande informatie over ontspoorde mantelzorg Ontspoorde Mantelzorg [1] De druk op mantelzorgers neemt toe. Gevolg is een toenemend risico op ontspoorde mantelzorg. Deze factsheet biedt algemene informatie en tips voor beroepskrachten en vrijwilligers om ontspoorde mantelzorg te herkennen en […]

start