E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Rouwprocessen

hbo | Conceptualiseren, toepassen | Drietallen | 90 minuten

Lees hier de tekst over ‘Omgaan met het verliezen van een naaste tijdens het leven’ op dementie.nl. Kies hier vier ervaringsverhalen van mantelzorgers en lees ze. Schrijf in steekwoorden op hoe je de rouwprocessen herkent in de ervaringsverhalen. Bereid een gesprek voor waarbij je het rouwproces van de mantelzorger op een liefdevolle en open manier […]

start

Heel het Leven

hbo | Heel het Leven | Individueel | 60 minuten

Ken je zelf mensen met dementie en mantelzorgers van mensen met dementie? Denk aan je werkplek, stages of aan mensen uit je omgeving. Neem voor deze opdracht deze persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger in gedachten. Wat is jouw indruk van de regierol van de mantelzorger in het organiseren van het netwerk? Het […]

start

Mantelzorgers met een migratieachtergrond en de inzet van vrijwilligers

hbo | Culturele diversiteit, vrijwilligers | Individueel | 60- 120 minuten

Je bent nu al een paar keer bij het echtpaar Tahiri geweest. Meneer en mevrouw wonen nu zo’n 40 jaar in Nederland. Ze hebben een fijne woning en hun dochter Khadija woont in dezelfde buurt. Meneer Tahiri heeft zijn hele leven hard gewerkt en heeft een pensioen waar het echtpaar van kan rondkomen. Mevrouw Tahiri […]

start

Film over een complexe mantelzorgsituatie

hbo | Complexiteit van de mantelzorgsituatie | Drietallen | 90 minuten

In deze opdracht gaan jullie een filmpje maken. Het maakt niet uit of jullie een opname maken van een feitelijke situatie, bijvoorbeeld in een thuis- of verpleeghuissituatie, een nagespeelde situatie, of een animatie. Maak daarin een keuze. Kies een situatie waarin duidelijk wordt dat er complexiteit is, bijvoorbeeld in de communicatie, in het gedrag begrijpen, […]

start

Combineren van de zorgtaak met overige bezigheden

hbo | Combineren van de zorgtaak met overige bezigheden | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

Mantelzorgers willen naast de mantelzorgtaak ook een eigen leven hebben met vrienden, hobby’s of werk. Hoe is dat te combineren en welke vaardigheden hebben mantelzorgers nodig om dit te organiseren? Kies een van de films uit de lijst met beschikbare en relevante films.  Bekijk die film. Je gaat naar deze website. Beeld je in dat […]

start

Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers

hbo | Taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van vrijwilligers | Individueel | 75 minuten

Ga op internet op zoek naar informatie over vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties. Dat mogen regionale, maar ook landelijke organisaties zijn. Maak van tenminste twee gevonden organisaties een analyse van de taken, verantwoordelijkheden en beperkingen van de vrijwilliger cq de bemiddeling. Gaat het bijvoorbeeld om kortdurende of langdurende vrijwillige ondersteuning; gaat het om lichte of zware taken; […]

start

Ondersteunen van de mantelzorger in tijden van COVID-19

hbo | Corona | Tweetal | 120 min

Zie in dit filmfragment hoe mantelzorger Peter het ervaart om voor zijn vrouw Tillie te zorgen, ook tijdens de periode van maatregelen vanwege COVID-19. Schrijf tijdens het kijken een aantal steekwoorden op. Je ziet dat Peter graag voor zijn vrouw wil blijven zorgen. Vanwege alle maatregelen zijn veel mogelijkheden om zich te kunnen opladen, weggevallen. […]

start

Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n)

hbo | mbo | Minicollege over de gevolgen van dementie op de naaste(n) | Drietal | 90 minuten

Op de site: Alzheimer Nederland kun je informatie vinden over de verschillende vormen van dementie. Lees de globale beschrijvingen en kies drie verschijningsvormen van dementie om verder uit te werken. Lees de uitgebreide beschrijving van de gekozen verschijningsvormen. Zoek daar op internet, of in de literatuurlijst behorende bij deze e-learning, nog meer informatie en films […]

start

De mate van zelfredzaamheid

hbo | De mate van zelfredzaamheid | Tweetallen | 90 minuten

Het actieprogramma “Professionalisering Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening’ (W&MD) heeft in 2013 een handreiking vastgesteld met competenties Maatschappelijke ondersteuning. Hierin is een klein, maar helder plaatje geïntroduceerd waarin de cliënt ingedeeld wordt op de mate van zelfredzaamheid. De ondersteuning van de sociale professional sluit hierop aan in de mate waarin er lichte tot zware hulp en […]

start

Burgervriendschappen

hbo | Burgervriendschappen | Tweetallen | 45 minuten

Bekijk via de link de powerpoint en de onderliggende lezing over burgervriendschappen Burgervriendschappen….wiens zorg is dat? Gijs Wanders (2015). Gezichten van dementie. Zwolle: WBOOKS Je ziet in een van de dia’s de verschillende inzet van ondersteuning. Bekijk die dia goed. Maak nu een koppeling met de besproken perspectieven namelijk: het overheidsperspectief, het samenlevingsperspectief, het professioneel […]

start