E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Onzichtbare mantelzorg

mbo | Onzichtbare mantelzorg | Drietal | 90 minuten

In deze opdracht ga je in voorbeelden aangeven hoe het proces van de mantelzorger eruit kan zien en hoe de mantelzorger daarin zal worden ondersteund. Het gaat om situaties waarin voor de ‘buitenwereld’ weinig tot niets aan de hand lijkt. “Mijn broers en zussen vinden dat ik flink overdrijf. Zij zeggen dat ik vader veel […]

start

Mantelzorgmaatje

mbo | Mantelzorgmaatje | Twee- of drietallen | 45 minuten

  Een stagiaire bij een vrijwilligersorganisatie vertelt: ‘Ik werk sinds kort bij Handje Helpen in Utrecht. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen kunnen zich daar aanmelden. Er wordt dan gekeken welke vragen en wensen zij hebben en welke deskundigheidsbevordering nodig is. Ook wordt er een matching gedaan, dat is om te kijken […]

start

Niet pluis gevoel

mbo | ‘Niet pluis gevoel’ | Individueel | 60 tot 90 minuten

Zoek op internet naar de betekenis van een ‘niet pluis gevoel’. Vaak is er een gevoel van ‘iets aan de hand zijn’ wat later dementie blijkt te zijn. In je (toekomstige) werk kun je ook in de samenwerking met de mantelzorger te maken krijgen met een ‘niet pluis gevoel’. Bedenk  twee eigen casussen waarbij de […]

start

Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten

mbo | Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten | Twee- of drietallen. | 60 minuten

Ga naar de volgende site over contact met lotgenoten. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten.     Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is een vraag van een mantelzorger om […]

start

Minicollege over de gevolgen van dementie op naaste(n)

mbo | Minicollege over de gevolgen van dementie op naaste(n) | Drietallen | 120-135 minuten

Op de beginpagina van deze e-learning is een lijst gegeven van literatuur en informatie via sites over dementie en mantelzorg. Ga naar de bronnen van het thema: “Gevolgen van de dementie op de naaste(n)”.  Bekijk deze literatuur en sites globaal. Je kunt ook nog kijken naar deze sites: Dementiegame Omgaan met het verliezen van een […]

start

Zoeken naar Zorg

mbo | Zoeken naar Zorg | Twee of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één persoon van je […]

start

Eigen proces van de mantelzorger

mbo | Eigen proces van de mantelzorger | Individueel of in drietallen | 60 minuten

Casus Hadassa Hadassa vertelt: ‘Mijn moeder [75 jaar] is al 15 jaar weduwe. Ze heeft zich dapper staande gehouden terwijl haar zussen allemaal nog in Turkije wonen. Maar nu wordt moeder zelf ook ouder. Ze vergeet weleens iets. Laatst was ze aan het koken en waren de rijst en groenten al bijna klaar, terwijl het […]

start

Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen

mbo | Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen | Drietallen | 60 minuten

Misschien heb je de discussie gevolgd die Hugo Borst, een voetbaljournalist, heeft ingezet samen met Carin Gaemers.  Deze discussie kwam in 2016 op gang toen hun moeders in een verpleeghuis werden opgenomen vanwege hun dementeringsproces. Het werd hen al snel duidelijk dat hun moeders niet de gewenste zorg kregen en dat er veel mis was […]

start

Ervaringskennis

mbo | Ervaringskennis | Twee- of drietallen | 90 minuten

Je herkent in een filmpje of in een casus de ervaringskennis van de mantelzorger. Je gaat op zoek naar de gewenste situatie waarin de mantelzorger vorm kan geven aan een eigen leven naast de zorg. Kies hiervoor een fragment uit waarin mantelzorgers vertellen over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen, zoals wie betrek je bij […]

start

Casemanagement

mbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

Lees de: kamerbrief over stand van zaken casemanagement dementie In de brief wordt duidelijk dat er groot belang gehecht wordt aan het beschikbaar zijn van een casemanager wanneer er sprake is van dementie. In 2018 gaf de Nationale Ombudsman aan dat de zorg voor mensen met dementie te chaotisch geregeld is. Een casemanager kan een […]

start