E-learning Informele Zorg

Warming-Up!

Stap 1 van 10

Informele zorg is onmisbaar voor iemand met dementie, omdat hij of zij niet meer in staat is om volledig voor zichzelf te zorgen. Dit legt vaak druk op naasten, die de rol van mantelzorg op zich moeten nemen. Per mantelzorger verschilt het, hoeveel energie hen dit kost. Dit hangt onder andere af van in welk stadium degene met dementie verkeert. Hoe wordt in het algemeen verwezen naar de verschillende niveaus van dementie?