E-learning Informelezorg

Toolbox

Gevolgen van de dementie op de naasten

Algemeen

Over het dementieproces

Over mantelzorg bij dementie

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Signalering/meetinstrumenten zoals

 • Mantelzorgtest dementie - Mantelzorgtest
 • Ediz Ervaren Druk door InformeleZorg - EDIZ
 • CGSI+ Care Givers Strain Index - CGSI
 • POM Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers - POM
 • Ontspoorde mantelzorg - Ontspoord?

Samenspel met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

Algemeen

Methoden om netwerk bij elkaar te brengen

 • Natuurlijk, een netwerkcoach! Netwerkcoach
 • Sociale netwerk Versterking Mee - Mee
 • Eigen Kracht Conferenties - Eigen Kracht
 • Ecogram - Ecogram
 • MSS Maatschappelijke steun Systemen - MSS
 • Heel het Leven – Link volgt nog

Professionele samenwerking

 • Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg - Tips

Samenwerken met vrijwilligers

Kennis en gebruik van de sociale kaart

Hervormingen in de langdurige zorg

Casemanagement

 • Onderzoek naar casemanagement 2012 - Casemanagement
 • Casemanagement dementie, stand van zaken, knelpunten en oplossingen 2016 - 2016

Interdisciplinaire samenwerking

Samenwerkende organisaties