E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Een goede vriend

HBO | Een goede vriend | Drietal | 60 minuten

Bekijk de video: ‘Cyrus en de dagbesteding’ Je ziet dat Cyrus door zijn vriend Yorgios wordt gebracht en gehaald. Yorgios blijft niet op de dagbesteding om mee te doen met de activiteiten. Zou je je kunnen voorstellen dat Yorgios wel blijft? Hoe zou de professional hem kunnen ontvangen en betrekken bij de activiteiten? Bespreek 3 […]

start

Storingsproces

HBO | Storingsproces | Tweetal | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Mantelzorgers in een storingsproces’ Je ziet in die video diverse vragen staan. Bespreek met elkaar de antwoorden op deze vragen. Tijd Vraag 0.33 1.23 Staan deze mantelzorgers open voor de activiteit? Wat doet de professional om deze mantelzorgers in beweging te krijgen?   Vragen over het proces van Jelka, de vrouw 2.57 […]

start

Energie krijgen

HBO | Energie krijgen | Tweetal | 45 minuten

Bekijk de video:  ‘Mantelzorgers in een storingsproces’ Je ziet dat de vrouw, Jelke, als zij haar balans zoekt met de paal in het zand, vrij snel een koppeling maakt met haar thuissituatie. Ze komt eigenlijk niet aan spelen toe. Ze ontdekt dat ze veel te veel in haar eentje doet. De man, Tieu, geeft verschillende keren […]

start

Moeder en mantelzorg, een dilemma?

HBO | Moeder en mantelzorg, een dilemma? | Tweetal | 60 minuten

Bekijk de video:   ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma? ‘ Schrijf in je eigen woorden het dilemma van deze moeder in maximaal ½ A4. Lees daarna de teksten aan elkaar voor en vergelijk ze met elkaar. Wat komt overeen?   Geeft deze moeder / mantelzorger haar dilemma vorm in beeldend materiaal? Merk je dat ze zich […]

start

Stereotiepe vormgeving

HBO | Stereotiepe vormgeving | Individueel | 45 minuten

1, Bekijk de video: ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma?’ Deze video is bedoeld om een beeld te geven bij stereotiep werken. In de introductiefilm heb je uitleg gekregen over dit niveau van werken. ‘In stereotiepe vormgeving stel je doelen. Je wilt iets bereiken. Vaak is het imitatiespel. Dus dat je iets namaakt, iets doet wat […]

start

Groep Jonge Mantelzorgers

HBO | Groep Jonge Mantelzorgers | Drietal | 60 minuten

Bekijk de video:  ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ die staat onder de button Homo Ludens. In het begin van de video zie je de sociaal professional binnen komen. Ze heeft een pak koekjes bij zich, die ze op tafel legt. Ga terug naar dat fragment en luister goed naar wat de sociaal professional erbij zegt.  Bespreek […]

start