E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Spelen

MBO | Spelen | Drietal | 60 minuten

1. Bekijk in de filmlijst de video Homo Ludens: ‘Ger en de vrijwilliger’ Bekijk de gehele video twee keer goed. Zoals je ziet gaat deze video over de mogelijkheid die activiteiten geven om een zinvolle dag te ervaren. We gaan bij deze opdracht in op de positie van de vrijwilliger. Deze vrijwilliger heeft het beste […]

start

Betrokkenheidsmodel

MBO | Betrokkenheidsmodel | Individueel of tweetal | 30 minuten

Bekijk de video:  ‘Cyrus en de dagbesteding’ Je ziet aan het begin van de video dat Cyrus geholpen wordt door de professional om muziek te gaan luisteren. Hij krijgt een koptelefoon op en er wordt gevraagd of Cyrus het goed kan horen. Daarna gaat de professional weg en komt even later weer kijken hoe het […]

start

Een goede vriend

MBO | Een goede vriend | Drietal | 60 minuten

Bekijk de video: ‘Cyrus en de dagbesteding’ Je ziet dat Cyrus door zijn vriend Yorgios wordt gebracht en gehaald. Yorgios blijft niet op de dagbesteding aanwezig om mee te doen met de activiteiten. Zou je je kunnen voorstellen dat Yorgios wel blijft? Hoe zou de professional hem kunnen ontvangen en betrekken bij de activiteiten? Ieder […]

start

Storingsproces

MBO | Storingsproces | Tweetal | 45 minuten

  Bekijk de video:  ‘Mantelzorgers in een storingsproces’   Je ziet in die video diverse vragen staan. Bespreek met elkaar de antwoorden op deze vragen.   Tijd Vraag 0.33 1.23 Staan deze mantelzorgers open voor de activiteit? Wat doet de professional om deze mantelzorgers in beweging te krijgen?   Vragen over het proces van Jelka, […]

start

Energie krijgen

MBO | Energie krijgen | Tweetal | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Mantelzorgers in een storingsproces’ Je ziet dat de vrouw, Jelke,  als zij haar balans zoekt met de paal in het zand, vrij snel een koppeling maakt met haar thuissituatie. Ze komt eigenlijk niet aan spelen toe. Ze ontdekt dat ze veel te veel in haar eentje doet.  De man, Tieu, geeft verschillende […]

start

Moeder en mantelzorg, een dilemma?

MBO | Moeder en mantelzorg, een dilemma? | Tweetal of drietal | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma? ‘ Schrijf in je eigen woorden het dilemma van deze moeder in maximaal ½ A4. Lees daarna de teksten aan elkaar voor en vergelijk ze met elkaar. Wat komt overeen?   Geeft deze moeder / mantelzorger haar dilemma vorm in beeldend materiaal? Merk je dat ze zich […]

start

Stereotiepe vormgeving

MBO | Stereotiepe vormgeving | Individueel | 45 minuten

Bekijk de video ‘Moeder en mantelzorg, een dilemma?’ https://stream.hu.nl/players/m5APVlRg-pqjetWCJ.html Deze video is bedoeld om een beeld te geven bij stereotiep werken. In de introductiefilm heb je uitleg gekregen over dit niveau van werken. ‘In stereotiepe vormgeving stel je doelen. Je wilt iets bereiken. Vaak is het imitatiespel. Dus dat je iets namaakt, iets doet wat […]

start

Groep Jonge Mantelzorgers

MBO | Groep Jonge Mantelzorgers | Drietal | 60 minuten

Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ die staat onder de button Homo Ludens. In het begin van de video zie je de sociaal professional binnen komen. Ze heeft een pak koekjes bij zich, die ze op tafel legt. Ga terug naar dat fragment en luister goed naar wat de sociaal professional erbij zegt.  Bespreek met […]

start

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

MBO | Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp | Drietal | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ Bekijk de video opnieuw vanaf het gedeelte dat een van de mantelzorgers een eikel pakt aan de voet van de boom. Bekijk het  gedeelte t/m dat de groep weer doorloopt. Beschrijf precies, dat wil zeggen in gedragstermen, en ieder van het drietal voor zichzelf, wat je ziet en […]

start

Artistieke vormgeving

MBO | Artistieke vormgeving | Individueel | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’  en wees vooral gericht op Nouzha. Aan het begin van de video zie je dat ze vooral goed luistert naar de andere jonge mantelzorgers in de groep. Ze geeft complimenten. Wat denk je dat er door haar heen gaat aan het begin van de video? Denk je dat […]

start